Oyuncak

0
22

(Din, cemiyetin sırtını yasladığı bir fon, her hâl ü kârda müşâvere ettiği bir dosttur ki ona ihtiyaçtan müstağnî olunamaz. Ancak bir din, ihtirasların elinde oyuncak olup kaldığı için zaafa ve geriliğe sürülmüştür.)

“Hiçbir derviş şeriatsız olamaz; bu zındıklık sayılır.”
Sâmiha Ayverdi

 Sâmiha AYVERDİ-Mülâkatlar, s.103-104

Yorum yapabilirsiniz...