40 Levha 40 Yorum Mehmet Demirci

3
299

Prof. Dr. Mehmet Demirci’nin yeni kitabı çıktı.

Hat levhaları salonlarımızı, câmilerimizi, müzelerimizi süsleyen değerli sanat eserleridir.Bunların metinleri genellikle âyet, hadis ve hikmetli sözlerden seçilir. Levhalarda çok yönlü özellikler bulunur. Öncelikle sözleri değerlidir. Sıradan ifâdeler levhalara geçmez. Anlamlı, değerli, kutsal kabul edilen kelimeler levhalara yazılır. Bu çalışmada “Hat Levhalarındaki sözler” konu edinilmiştir.

Asıl gaye levhalardaki kelime ve ifâdelerin açıklamasını yapmaktır.

Acaba o yazılar ne diyor, bize neler hatırlatıyor, onlar açıklanıyor. Kitapta 40 levhanın metni konu edinilmiştir. Bir kısmı şunlardır: Besmele, Hasbünallah, Maşallah, Levlâke levlâk, Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl,Edeb yâhû, Men sabera zafere, Mü’mim mü’mininaynasıdır, Veren el alan elden üstündür, Men arefe nefsehû.., Hâzâ min fazl-i Rabbî, Çifte vav, er-Rızku alellah , Nûrun alâ nûr, Bu da geçer yâhû, Rabbi yessir, Yâ Vedûd, Lâ taknetû (Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin). Bu gibi levha metinlerinin açıklamaları yapılmakta ve yeri geldikçe tasavvufî yorumlara işâret edilmektedir.

(Kubbealtı neşriyâtı, İstanbul, 2012. Telefon: 0212 516 23 56)

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Yorumunuzu girin
Lütfen isminizi girin