Ahmed Yesevi 2

XIV. asır Anadolu’sunda Türkmen aşîretlerinin, Oğuz boylarının, göçer evli obalarının hâlâ arkası kesilmeyen göçleri devam etmekte idi. Daha X. Asırdan beri Anadolu’ya akan Saltuklar,Mengüçler,Danişmendlerden sonra bilhassa… Devamı »

Ahmed Yesevi 1

Sual: –Anadolu’nun Türkleşmesinde Ahmed Yesevî’nin bir hizmeti ve himmeti olmuş mudur? Cevap: – Ahmed Yesevî, müşahhas yâni canlı prensip denen müstesnâ kimselerdendir. O,fikir… Devamı »

Ahmet Yesevi 4

Rivâyetlere göre, Yesevî Hazretleri’nden iki asır sonra yaşayan Aksak Timur, Milâdî 1396 yılında Yesi’ye gelir ve Ahmet Yesevî’nin kabrini ziyâret eder. Ve o… Devamı »

Ahmet Yesevi 3

3. Ahmed-i Yesevî, Arslan Baba’nın vefâtından bir müddet sonra, o zamânın önemli İslâm merkezlerinden biri olan Buhâra’ya gider. Burada, devrin önde gelen âlim… Devamı »

Ahmet Yesevi 2

2. Menkıbeye göre gazvelerin—savaşların– birinde aç kalan ashâb,Hz.Peygamber’in huzûruna gelip,yiyecek ricâsında bulunurlar.Hz.Peygamber’in duâsı üzerine Hz.Cibril cennetten bir tabak hurma getirir.Ashâb hurma alırken bir… Devamı »

Ahmet Yesevi 1

1. Sûfî bir şâir ve tarîkat sâhibi bir mürşit olarak Türk milletinin mânevî hayâtında asırlarca nüfûzu devâm eden ve çeşitli tarîkatler üzerinde de… Devamı »