İsa Efendimiz

Ahırda doğmuş, çarmıhda can vermiş… Sonra anlaşılmış ki, ‘’semâvattaki pederimiz’’ günahlarımızı bağışlatmak için (kime bağışlatacak belli değil) Mesîh sûretinde tevellî etmiş. Asırlar geçmiş.… Devamı »

Despotizm

 Montesquieu, Doğu despotizmi’nden söz eder. Düşünmez ki despotizmin âlâsı perestişkârı olduğu İngiltere’de ve teb’ası bulunduğu Fransa’dadır. Ne beyzâdelerin dillere destan zulümlerini, ne isim hânesi açık… Devamı »

Demokrasi Ve İslamiyet

İki asır önce basılan bir ikonoloji kitabında, kadın olarak tasvir edilmiş: alnında asma yapraklarından bir taç, sırtında kaba saba giysiler; bir elinde nar,… Devamı »

Biz ve Onlar

(İmparatorluk günden güne zayıflamaktadır. Niçin saklamalı? Onu bu hâle düşüren sebeplerin başında Avrupalılaşma zihniyeti gelir. Temellerini III. Selim’in attığı bu zihniyeti, derin cehâleti… Devamı »

Aydın-Bir İmparatorluğun Anatomisi

BİR İMPARATORLUĞUN ANATOMİSİ Kaçanlar: ‘’Boğuluyoruz, diyorlar… Memleket bir zelzele arefesinde. Gitmek, kaderin hatâlarını düzeltmektir. Cangıldan şehre, kasırgadan limana, kaostan târihe kaçış.’’ Yükseliş devrinde… Devamı »

Su Alan Gemi

Dîvan Edebiyâtı’nda roman yok. Niçin olsun? Batı’nın ilk romanlarından biri ‘’Topal Şeytan’’.Kahraman,evlerin damını açar,bizi yatak odalarına sokar.Roman başlangıcından îtibâren bir ifşâdır(teşhîr).Osmanlı’nın ne yaraları… Devamı »

Îdam Yaftası

SEN BİR AZ-GELİŞMİŞSİN Kıt’aları ipek bir kumaş gibi keser-biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küffar… Zafer sabahlarını kovalayan bozgun… Devamı »

Kaabil Kompleksi

KAMÛS, BİR MİLLETİN HÂFIZASI Kamûs, bir milletin hâfızası,yâni kendisi; heyecâniyle,hassâsiyetiyle,şuûruyla.Kamûsa uzanan el nâmûsa uzanmıştır.Her mukaddesi yıkan Fransız İhtilâli,tek mukaddese saygı göstermiş: Kamûsa. Eski… Devamı »

İnananlar Kardeştir

Bu ülkenin bütün ırklarını, tek ırk, tek kalb, tek insan hâline getiren İslâmiyet olmuş. Biyolojik bir vahdet değil bu. Ne kanla ilgisi var,… Devamı »

Gerici Kim?

Canavarlarla dolu bir ormandayız. Yolumuzu hayâletler kesiyor. Tanımadığımız bir dünyâ bu. İthal malı mefhumların kaypak ve karanlık dünyâsı. Gerçek, kelimelerin arkasında kayboluyor. Ne… Devamı »

Cemil Meriç’i Minnetle Andık

‘’Hayâtının sonuna yaklaşmış bir insan olarak, zâten çoktan beri kaybettiğim yaşama sevincini, bu sınıflar üstü hakikatlerin taharrisinde buluyorum. Bu itibarla, mezarların ötesinden seslenir… Devamı »