Mesnevî-i Şerif’ten Hikmetler 1

Gerçekten vücut, ruh için kafestir. Bu kafese bir değil, bir sürü kuşlar girip çıkar. Giren kuşlar, nefsânî kuvvetler; cismânî hevesler ve şeytânî endişelerdir.… Devamı »

”Gölpınarlı Otorite Değildir”-2

  Soru-Yakın târihimizden de örnek verebilir miyiz; bu zıtlaşmanın ilmî merkeziyeti açısından Hocam?   Mahmut Erol Kılıç–Yakın tarihimizde bu konuda büyük ayrışmalara merkezlik… Devamı »

”Gölpınarlı Otorite Değildir”-1

Soru-Yeni Dünya Dergisinin Nisan sayısında ‘Otoritelerin dikey ehliyetsizliği’konusunda önemli noktalara işaret ettiğiniz; yeni tâbiriyle ‘ezber’ bozduğunuz bir yazınız yayınlandı. Biz de o metin… Devamı »

Büyük Bayram

Bütün dostların Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyoruz.Sağlık ve huzurla nice bayramlara erişmemiz niyâzıyla… * Hazret-i Mevlânâ, şöyle buyuruyor: (‘’Allâh u Ekber’’ deyip, o şom… Devamı »

Eseflenme!

‘’Allah’ın rahmeti, kahrından ileridir; kahrından fazladır ve ezelîdir. Bu yüzden de bir kimseyi belâlara uğratması, rahmetindendir.’Varlık sermâyesi elde edilsin’ diye rahmeti kahrından ileridir,… Devamı »

Çoban Ol Dedik…

(Çoban ol dedik, kurt oldu. Bekçi ol dedik, hırsız oldu.) -Mevlânâ’dan Altın Öğütler, S.62, Ziya ELİTEZ-

Uyanık Ol!

Hazret-i Mevlânâ,şöyle buyurur: (Dosttan,akrabâdan gelen cefâ,hilekârın üç yüz bin eziyetine eşittir.Çünkü insan,eşin-dostun eziyette bulunacağını ummaz;onun vefâsına alışmıştır.İnsanların uğradıkları belâ,hep alışmadıkları şeylerden meydana gelir.)

Ey Gamlı Adam

‘’Ey gamlı, ey perişan adam! Ya bizim gemimize gir, ya o gemiyi bu gemiye bağla. Yâni ey kendini bir şey zanneden kişi, ya… Devamı »

Can Güçlenmez!

Tavaf

“ Eğer senin gönlün varsa git de gönül kâbesini tavaf et; topraktan yapılmış sandığın Kâbe’nin manası gönüldür!” “ Şunu iyi bil ki, sen,… Devamı »

Vuslat

Bir 17 Aralık’ı daha idrâk etmemiz ve 10 Muharrem’e erişmemiz için bizlere ömür veren Allah’ımıza şükür niyazları arz ederek, sözü ‘’Sözün Sâhibi’’ne bırakmak… Devamı »

Sohbet Vardır

Cahil iIe sohbet etmek güçtür bilene; Çünkü cahil ne geIirse söyler diline. İnsanIar elbiseleri iIe karşılanır sohbetleri iIe uğurlanırIar.  

Ey Aşk!

Ebedîlik yolunda öldürülenleri, Fakat, canları diri olanları gör; Genç Mansur gibi, Râzılık darağacına asılmışlar. Ey aşk, Pâdişâhım sensin! Benim için bir darağacı kur; Asılmamış kandil, Evi ışıtmaz.… Devamı »

Ağlardı

(Baş gözü, gam ne kadarsa o kadar ağlayabilseydi; geceleri de ağlardı, gündüzleri de! Gökyüzü, şu ayrılığı duysaydı, anlasaydı; yıldızlar da ağlardı, güneş de… Devamı »

Duygu

”Senin yarasa duygun batıya doğru koşmakta.İnciler saçan duygun da doğuya doğru akmakta. Ey atlı! Duygu yolu,eşeklerin yoludur.Ey eşeklere karışan,utan! … Allah’ın anlaşılacağı,duyulacağı duygu,bu… Devamı »

Hazreti Mevlana’dan

(Şu hâlde ‘’kibir elbisesini’’ bedeninden çıkar. Bir şey belleyip öğrenme husûsunda aşağılık bir elbiseye bürün. Adâlet nedir? Ağaçlara su vermek. Adâlet, bir nîmeti… Devamı »

Eğer

EĞER gönül bahçesine girersen; Gül gibi güzel kokarsın, Melek gibi; göklere uçarsın Yüzün Ay’a döner. Yağ gibi seni yaksa bile Aydınlık kesilirsin; Gamdan,… Devamı »

Kuzgun, Kuzguna Varır!

(Hazret-i Şems, Mevlânâ’nın hayâtına çeşitli devrelerde girip çıkarak ve sonunda da sırlanarak, mürîdinin, mürşîdin kabuğuna yâni cismine değil ondan tecellî eden mânâya, bir… Devamı »

Pusu

(İçinde pusu kurmuş olan nefis,kibir ve kin bakımından bütün adamlardan beterdir.) —Hz.Mevlânâ, Mesnevî I/72806-

Sen

(Ey zulümle bir kuyu kazan! Sen, kendin için tuzak hazırlıyorsun.) —Mesnevî,1/105 1311–