Sohbetler-71

Hz. Ken’an Rifâî’ye bir kimsenin beyan ettiği mâzereti dâima hoş kabul edip büyük bir anlayışla karşıladığını söyledik: -“Ben, beni aldatmak isteyen kimselere karşı… Devamı »

Sohbetler-70

Fena(kötü) ne demektir? Hangi durumlarda bir nîmet olarak değerlendirilebilir? “…Fenâ yoktur. Fenâlık denen şey, iyiliğin bir derecesidir. Fenâ da iyidir. Niçin iyidir? İyiliğin kıymeti… Devamı »

Sohbetler-69

Sıkıntı ve çilenin en şiddetlisi nebîlerindir” hadîs-i şerifiyle ne anlatılmaktadır? (Sâmiha Hanım:) -…”Hadîs-i şerifte; “İnsanlar arasında en şiddetli belâya dûçar olanlar nebîlerdir(Peygamberlerdir). Sonra onlara… Devamı »

Sohbetler-68

Nefsimizden kalbimize sefer ediyoruz. Onun için, nefsimize uyup boş şeyler ile vakit geçirmemek lâzımdır…(Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler.2000, syf. 628) …seferi tamamlamalı. Ne vakit… Devamı »

Sohbetler-67

“…İhlâs, amelin riyâ, kibir, hile ve hattâ isteklerden arınmasıdır. Allah için olan din, bunlardan temizlenmiş dindir. İhlâs, amelden ameli görmeyi çıkarmak ve ameline… Devamı »

Sohbetler-66

“…İbâdette, maksat nedir? -Allah’a teslim olmaktır. Meselâ minâreden düşmekte olan bir kimsenin o esnâda talebi ne olur? Nasıl Allah’a sığınırsa, sen de o… Devamı »

Sohbetler-65

Elem ve keder illâki yapılan bir hatânın bedeli midir?  (Öğrenci aktarıyor:) “…Hocamız koluna girerek rahatsızlığını sormuş. Ayağının yanmış olduğunu ve kimbilir hangi hatâsından dolayı bu… Devamı »

Sohbetler-63

-Hakk’a vâsıl olmanın yolu nedir, diye soruldukta nefsini bırak da gel…cevâbı verilmişti. Nefis nasıl bırakılır? Bu uzun bir iş, kestirmesi nedir, Efendim? -“Allâh’ın emrettiği… Devamı »

Sohbetler-62

“Şazeli Hazretleri birisiyle mağarada oturuyormuş. Haydi, demiş, Allâhımızın vuslatını talep edelim…ola ki yarın kapılar açılır. Ertesi gün mağaradan içeri bir zat girmiş ve:… Devamı »

Sohbetler-61

-Mü’min olan kimsede iki şey bir araya gelmez. Biri bulh yâni hasislik, diğeri kötü ahlâktır, deniyor: -“Bir kimse ister şerîat âlimi, ister tarîkat… Devamı »

Sohbetler-60

Aliye Hanımefendi’ye hitapla: -“Defteri yazıyormusun Aliye?” Aliye Hanımefendi: -Yazıyorum Efendim. Fakat yavaş, yavaş… -“Ziyânı yok. Damlaya damlaya göl olur, elverirki durmasın yürüsün.”(Hz. Ken’an… Devamı »

Hz.Ken’an Rifâî’den…

“Hakîkat şu ki, kul, nâkıstır, eksiklidir. Bunu bilme, Hakk’a yalvarmaya yol açar. Her ricânın altında da bir icâbet gizlidir.”-Hz. Ken’an Rifâî-

”İnsanları seveceksin…”

24 Şubat/4 Cemâziyelâhir,Ken’an Rifâî Hazretleri’nin annesi Hatîce Cenan Hanımefendi’nin vefat yıldönümüdür.Kendilerini rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.Şöyle buyuruyorlar: “İnsanları seveceksin, senin içinde tükenmez af,… Devamı »

Ken’an Rifâi’den İnciler

Ken’an Rifâi şöyle buyurmaktadır: Eğer bu dünyâda rahat ve bahtiyar olmak istiyorsanız ne kimseyi kırın ne de kimseden kırılın ve hâdiseleri, istediğiniz gibi… Devamı »

Sohbetler -59

Allah’ın bir derde mübtelâ kılması, o kimsenin ahlâkî cevherini vücûdu mâdeninden çıkarmak içindir. Çok kimse, bir derde mübtelâ olduğu zaman şikâyet eder ve… Devamı »

Sohbetler-58

Başkalarının teesürüne hürmeti telkin için, cereyan eden şu vak’ayı anlattı: -“Bu sabah bir kayık geçiyordu. İçinde olan adam oturmuş ayaklarını da denize doğru… Devamı »

Rahman ve Râhim

Rahman ve rahîm isimleri mevzûubahis ediliyordu. -“Rahman, herkese rızkı ihsan eden demektir. Kisbine dayanmayıp bu muazzam isme istinat et. Fakat kisibden de kalma… Devamı »

Akıl

Bir avukatın, bir dostu ile konuşurken “Hâlâ Allah diyorsun, unut bu boş lafları” demesinin nakledilmesi üzerine, meclisten biri bu adam hakkında hoşnutsuz sözler… Devamı »

Mesnevî-i Şerif’ten Hikmetler 1

Gerçekten vücut, ruh için kafestir. Bu kafese bir değil, bir sürü kuşlar girip çıkar. Giren kuşlar, nefsânî kuvvetler; cismânî hevesler ve şeytânî endişelerdir.… Devamı »

Cehennem nedir?

Cehennem nedir? diye bir sual sorulması üzerine: -“Asıl cehennem bu’d-i iftiraktır. Kendi cemâlinden mehcur olmak demektir. Yâni herkesin kendi sevdiği şeyden uzak olması… Devamı »