Yine Böyle Bir Gece

On dört asır evvel yine böyle bir geceydi, Kumdan ayın on dördü gibi bir Öksüz çıkıverdi! Lâkin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler;… Devamı »

Safahat’ın Felsefesi

…Üçüncü kitap olan ‘’Hakk’ın Sesleri’’nde ise teessürle tahlil müthiş ıztırap ve isyan hâlini almış bulunuyor. Bu büyük san’at eserinde Kur’ân’a sarılmış ulvî heyecanların tesiriyle yer… Devamı »

İstiklal Marşı’nın Manası

Söze, merhum Süleyman Nazif’in bir makalesini hatırlayarak başlayacağım. Millî iftihar ve ıztıraplarımızla yoğrulmuş, canlı ve ateşli nesirleriyle Süleyman Nazif, devrinin Türkçesine göğüs kabartacak sayfalar kazandıran… Devamı »

Mehmet Akif ve Milliyetçilik

Bu vatanın neşeli bir mâzîsi vardır. Bugün o neşenin barındığı yerler virânedir. Şâir, ıssız kalan bu yurdun çehresindeki hüzne kapanıp ağlamak ister. Hani,… Devamı »

Mehmet Akif ve Türklük

Kuyruklulara da karşıymış, Türkçülüğe de karşıymış… Türkçülüğe taraftar olsaydı asıl o zaman şüpheler içinde yanar tutuşurduk… Birazcık devam edelim: Hırsıza da karşıyım, polise de. Ev sahibine… Devamı »

Softa

(Hurafelerle tantanaların vatanı olan doğu dünyâsında, yıldızdan ve yalandan gıdâlanmış dimağlar, nice zamanlar Âkif’i, alelâde bir nazımcı olarak tanıdılar. Bu ülkenin biraz insaf sâhipleri ise… Devamı »

Hangi Mehmet Akif?

Hazret-i Mevlânâ’nın: ’’Herkes beni kendi zannınca bildi…’’ diye buyurması, Merhum Mehmed Âkif için de geçerli. Yandaki fotoğraf son derece düşündürücü mânâlar taşımıyor mu sizce de?… Devamı »

Mehmet Akif ve Milliyetçilik

Mehmed Âkif Ersoy’u,74’üncü vefat yıldönümünde rahmetle yâd ediyor; mânevî huzûrunda hürmet ve minnet duygularıyla eğiliyoruz. Âkif’in milliyetçiliğini anlatan aşağıdaki satırlar, merhum Nureddin Topçu’ya âittir: Milliyet, en kısa ifâdesiyle târih… Devamı »

Mehmed Akif’den Çizgiler

Âkif,’’Annem çok âbid,zâhid bir hanımdı.Babam da öyle.Her ikisinin de dînî salâbetleri vardı.İbâdetin vecdini,yakînî heyecânını tatmışlardı.Pederim,Nakşî şeyhlerinden Hacı Feyzullah Efendi’nin müridlerinden idi.Annemin tarîkate intisâbı yok.Babam… Devamı »

Mehmed Akif Ve Kuran

Mehmed Âkif’in aşk ve ilham perisi O’na Kur’an’dan gelmiştir. Safahat’ındaki buhranlı feryatlar Shakespeare’i düşündürücüdür. Uçurumlarda uçuş ve göz yaşları Victor Hugo’nun uçurumlarda yuvarlanan… Devamı »

Mehmet Akif’in İnvizası

Âkif’in gözünde tek cemaat, İslâm cemaati idi. İslâm âlemi olmasa, O’nun dünyâya gelişinin sebebi olmayacaktı. Allah yolcusu olan ve rehberi Hazret-i Muhammed olan… Devamı »

Ümit, Aşk ve İman

Uçurumla zirveyi görmüyoruz. Sâde bir düzlükte yürüdüğümüzün farkındayız; rahatça yürüdüğümüzü, rahat yaşadığımızı zannediyoruz. Duyduğumuzu vehmederek yaşıyoruz, duygusuzluğumuzun farkında değiliz; en az sâhip olduğumuz… Devamı »

Mehmed Akif’in Çocukları

İstiklâl Marşı’mızın 1921 yılında kabûl edilişinin yıldönümünü kutladığımız 12 Mart’ta, Millî Şâirimiz Mehmed Âkif Ersoy’u merhum Nurettin TOPÇU’nun doyumsuz satırlarıyla anıyoruz ve her… Devamı »

On Bir Yıl Sonra

Mehmed Âkif:                       ‘’Cânı, cânânı, bütün vârımı alsın da Hüdâ,                         Etmesin, vatanımdan beni dünyâda cüdâ!’’ Dediği vatanından on bir yıl ayrı düşmüştü.Sonunda hasta olarak… Devamı »

Bir İman Şairi

(…biz burada Âkif’in san’atını ve Türk Edebiyatındaki yerini değil,gayesini ve bu gayeye hız,hareket ve bereket veren zengin ve mücâdeleci rûhunu gözden geçirmek istiyoruz.Bir… Devamı »

Türk Gençliğine Örnek

(….Ben,Mehmed Âkif’i,büyük şâir,büyük vatansever,manzum hikâyeler ve vaazlar yazarı,bilhassa inanmış bir insan olarak her hatırlayışımda,evliyâlar kadar temiz ve lekesiz görebilmenin hazzını duyarım. İçim rahatlar.Düşünürüm… Devamı »

Lekesiz Bir Hayat

(…gayet iyi biliriz ki,rûhumuzda yerleşen,kök salan duygu tellerine mızrabı ile dokunan san’atkâr,bizi heyecana getirir.Duyduğumuz heyecan ve ruh sarsıntısı nisbetinde o san’atkâra değer veririz.Bir… Devamı »

Mehmed Akif’i Anıyoruz

27 Aralık 2013 târihi,Millî Şâirimiz merhum Mehmed Âkif’in 77’inci vefat yıldönümüdür.Kendisini minnet ve şükranla anarken,mânevî huzûrunda hürmetle eğiliyoruz. Sultan Abdülhamid zamanında, Mehmed Âkif… Devamı »