Bir Atabek’in Ölümü

Yirminci asır garb âleminin gaddar, bencil ve alabildiğine istismarcı müstemlekecilik politikasıyle kıyaslanamayacak Türk efendiliğinin ve hâkim devlet psikolojisinin yumuşak çehresini şiddet, vahşet, zulüm… Devamı »

Bir Atabek’in Ölümü 1

Bir kal’a düştü. Nihad Sâmi Banarlı’nın ölümü ile bir millî şuûr ve îman kal’ası yıkıldı. Nihad Sâmi Banarlı denen bilgi, irfan, îmân ve hamâset… Devamı »

1907-1974

15 Ağustos 1974’de kaybettiğimiz edebiyat târihçisi Nihad Sâmi Banarlı’yı rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın.

Nihad Sâmi Banarlı Hoca 2

Nihad Sâmi daha li­se sıralarında iken he­ce ve aruzla şiirler, küçük hikâyeler yaz­maya başlamış, daha sonra kurucuları ara­sında yer aldığı Gençler Mahfili’nde sah­nelenen… Devamı »

Banarlı Hoca 1

Türk edebiyatı târihin­de, bir Edebiyat Tarih­çisi, Bir münekkid, bir fikir adamı olarak ye­rini alan Banarlı, Türk gençliğine millî şuûru aşılayan, kitapları dersleri konferansları… Devamı »

Karagöz Kimindir?

Türk Temâşâ san’atının, üzerinde en fazla durulması gereken unsuru Karagöz yâni Hayâl Oyunu’dur. Ki, bu eşsiz tiyatro okulunun birinci özelliği –oyunun ismi, gidişâtı… Devamı »

Hoca ve Üslup

Hazret-i Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde, şöyle hayâtî bir îkaz vardır:’’Güzel kokuların satıldığı bir dükkânda oturursanız, üzerinize güzel kokular siner; pis kokulu yerlerde bulunursanız, bu sefer… Devamı »

Ufuksuz Mimari

Edebiyat târihçimiz Nihad Sâmi BANARLI Hoca’nın Hakk’a yürüyüşünün yıldönümü münâsebetiyle,bütün ömrünü adadığı Türk gençleri adına şükranlarımızı ve rahmet niyâzımızı sunuyor ve kendisini minnetle… Devamı »