”Gölpınarlı Otorite Değildir”-2

  Soru-Yakın târihimizden de örnek verebilir miyiz; bu zıtlaşmanın ilmî merkeziyeti açısından Hocam?   Mahmut Erol Kılıç–Yakın tarihimizde bu konuda büyük ayrışmalara merkezlik… Devamı »

”Gölpınarlı Otorite Değildir”-1

Soru-Yeni Dünya Dergisinin Nisan sayısında ‘Otoritelerin dikey ehliyetsizliği’konusunda önemli noktalara işaret ettiğiniz; yeni tâbiriyle ‘ezber’ bozduğunuz bir yazınız yayınlandı. Biz de o metin… Devamı »

Bizim Yunus

Hayatı ve kişiliği: Nereli olduğu, nerede ve kimin yanında tahsil gördüğü, nerelerde bulunduğu hususunda kesin bir bilgi yoktur. Bu konulara ışık tutabilecek tek… Devamı »

Benem Sahib Kıran

Takvimler, 4 Ekim târihini Yûnus Emre’nin doğum günü olarak gösteriyor.”Her dem yeni doğarız,bizden kim usanası?” diyen Yûnus’un öldüğüne inanan var mı acaba? O’nu minnet… Devamı »

Söylememek Harcısı

Söylemernek harcısı söylemeğin hasıdır Söylerneğin harcısı gönüllerin pasıdır Gönüllerin pasını ger sileyim der isen Şol sözü söylegil kim sözün hülâsasıdır Kuli’l-Hakk dedi Çalab… Devamı »

Ey Aşk Eri!

Ey aşk eri, aç gözünü Yeryüzüne eyle nazar Gör bu latif çiçekleri Bezenüben geldi geçer Bunlar böyle bezenüben Dosttan yana uzanuban Bir sor,… Devamı »

Bir Kişiye Söyle Sözü

Bir kişiye söyle sözü kim ma’niden haberi var Bir kişiye ver gönlünü canında aşk eseri var Şunun kim taşı hoş-durur bilin kim içi… Devamı »

Aşk Makamı Alidir

Aşk makamı âlîdir aşk kadîm ezelîdir Aşk sözünü söyleyen cümle kudret dilidir Diyen ol işiten ol gören ol gösteren ol Her sözü söyleyen… Devamı »

Gider idim Ben

Gider idim ben yol sora yavIak uzamış bir ağaç Böyle lâtif böyle şirin gönlüm eydür birkaç sır aç Böy’luzamak ne mâ’nidir çünkü bu… Devamı »

Sorar İsen

Din ü millet sorar isen âşıklara din ne hâcet Âşık kişı harâb olur harâb bilmez din diyânet Aşıkların gönlü gözü ma’şuk diye gitmiş… Devamı »

Aşk İmamdır Bize

Aşk imamdır bize gönül cemaat Kıblemiz dost yüzü daimdir salât Dost yüzün göricek şirk yağmalandı Anınçün kapıda kaldı şeriat Gönül secde kılar dost… Devamı »

Aşk Bahrisi

Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Deryâ benim katremdir zerreler umman bana. Kafdağı zerrem değil ay u güneş bana kul Hak’tır aslım… Devamı »

Aceb Ne

Aceb ne nesnedir bu dert ile firak bana Canımı sarhoş eyledi aşk ağı vü tiryak bana Kimin kim renci var ise derdine derman… Devamı »

Yunus ve Bugün

-Sâmiha AYVERDİ- Bir devir düşünelim ki, siyasî, içtimaî ve ikti­sadî ip uçlarını kaçırmış, böylece de maddesi ve mânâsı, düzenini, nizâmını, şirâzesini kaybetmiş ol­sun.… Devamı »

Ol Kişinin Yoktur Yeri

Ol kişinin yoktur yeri iş bu cihan hayran ona Demesin kim ben şâdiyem ya şadilik nerden ona Şeddâd yaptı uçmağını girmeden aldı canını… Devamı »

Anmaz Mısın Sen Şol Günü

Anmaz mısın sen şol günü cümle alem hayran ola Nidesini bilemeyip bi-hod u ser-gerdan ola İsrafil sûrunu ura hep mahlükat yerden dura Dirilüben… Devamı »

Aşk Eteğin Tutmak Gerek

Aşk teğin tutmak gerek âkıbet zeval olmaya Aşkdan okuyan bir elif kimseden sual olmaya Aşk dediğin duyar isen aşka candan uyar isen Aşk… Devamı »

İki Cihan Bostan İse

İki cihan zindan ise’ gerek bana bostan ola Ayruk bana ne garn gussa çün inayet dosttan ola Varam ol dosta kul olam hem… Devamı »

Bir Kez Yüzün Gören Kişi

Bir kez yüzün gören kişi ömrünce hiç unutmaya Tesbihi sensin dilinde artık nesne eyitmeye Taata duran zahiddir gözleri seni gorurse Tesbihini unutup ol… Devamı »

Ey Aşıklar

Ey aşıklar ey aşıklar mezheb ü din aşkdır bana Gördü gözüm dost yüzünü yas kamu düğündür bana Ey padişah ey padişah uş ben… Devamı »