Ağıt!

0
231

Yezit denen kanlı zalim!

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

Tarih yazmaz böyle vahşet,

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

Milleti nâra yandırdın,

İnsanlığı utandırdın.

Sen Allah`ı mı kandırdın?

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

Şahit oldu bütün Irak

Ahiret’ in bile kurak.

Adın, sanın kalmadı bak!

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

Göz nuruydu Peygamber`in,

Anlatmadı mı pederin?

Söyle şimdi nerde yerin?

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

Babasının bir eşiydi,

İki cihan güneşiydi.

Fatıma` nın gözyaşıydı

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

 

On bin erle pusu kurdun

Gittin su başında durdun

Geleni gideni vurdun,

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

Yetmiş iki kişi vardı

Yaşlı-kadın-çocuklardı.

Susuzluktan yanmışlardı,

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

Sel oldu gözlerde yaşlar,

Büküldü eğilmez başlar.

Feryât etti dağlar-taşlar

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

Mahşeri andıran hâl`di,

Fırat bile kanla doldu.

Bir Zeynel Abidin kaldı

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

Fatıma, Hazreti Ali..

Resûl evlad-u ayâli.

Düşünmedin mi bu hali?

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

Bre mel`un, bre alçak !

Seni almaz kara toprak.

Adın lâin, neslin çorak

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

Kûfe`nin yolları kanlı,

Sen ey namert, kötü sanlı!

Yezit denen şer unvanlı

Nasıl kıydın Hüseyin`e?

Esat ANIK

Yorum yapabilirsiniz...