Anmaz Mısın Sen Şol Günü

0
225

Anmaz mısın sen şol günü cümle alem hayran ola

Nidesini bilemeyip bi-hod u ser-gerdan ola

 

İsrafil sûrunu ura hep mahlükat yerden dura

Dirilüben haşre vara kadı anda Sübhân ola

 

Zebaniler çek e tuta ilete tamuya ata

Deri yana süngük tüte katı ulu efgan ola

 

Mâlik çağıra tamuya çekip meydana getire

Tanrı korkusundan tam u zari kılup nâlân ola

 

Dağlar yerinden ırıla gökler heybetten yanla

llduzlar bağı kınla düşe yere galtân ola

 

Yazıklanmız tartıla anca perdeler yırtıla

Bilmediğin günahların anda sana ayan ola

 

Yunus eydür iş bu sözü erenlere toprak yüzü

Diler Hakk’ı göre gözü inayet ger ondan ola

 

Bi-hod (f) : Kendinden geç­miş

Ser-gerdân (f) : Başı dön­müş, sersem

Haşr (a) : Toplanma, bırik­me, kıyamet gününde ö!ülerin dirilerek toplandıkları yer

Sübhân (a) : Allah

Zebâni (a) : Günah işleyen­leri cehenneme atacak me­lek. Azap melekleri

Tamu : Cehennem· Süngük: Kemik

Efgan (f) : Çığlık, feryad

Malik ‘(a) : Cehennemdeki meleklerin en büyüğü, Ce­hennem bekçisi. Nâlân: İnleyen

Ilduz : Yıldız

Galtan (f) : Yuvarlanan, bu­lanan,. bulanmış

Ayân (a) : Gözle görülen

İnâyet (a) : İyilik etmek için gayret göstermek, yardım

Ger (f) : Eğer, şayet