Aşk Eteğin Tutmak Gerek

0
273

Aşk teğin tutmak gerek âkıbet zeval olmaya

Aşkdan okuyan bir elif kimseden sual olmaya

Aşk dediğin duyar isen aşka candan uyar isen

Aşk yoluna candır feda ona feda mal olmaya

 

Asılzadeler nişanın eğer bilmek diler isen

Özü oğlan da olursa sözündel vebal olmaya

Ariflerden nişan budur her gönülde hazır ola

Kendiyi teslim eyleye sözde kıyl ü kal olmaya

 

Görmez mısın sen arıyı herbir çiçekden bal eder

Sinek ile pervanenin yuvasında bal olmaya

Dürr ü cevher ister isen ariflere hizmet eyle

Çahil bin söz söyler ise ma’nide miskal olmaya

 

Miskin Yunus zehr-i katil aşk elinde tiryak olur

İlm ü amel zühd ü taat bes aşksız helal olmaya

Yunus Emre

Akıbet (61.) : Son, bitim, sonuç

Zevc l (a) : Zail olma, sona erme

Zehr-i katil : Öldüren zehir

Tiryâk (61.) : Panzehir,’ zehir­lenmeye ve bazı hastaIıklara karşı kullanınan macun” afyon

Vebal (61.) : Suç, günah

Arif (a); : Bilen, bilgi sahibi, irfan sahibi

Kıyl ükâl (f) : Dedi kodu

Dürr ü cevher (f) : İnci ve mücevher, kıymetli taşlar

Miskal(A) : Bir buçuk dir­hem, ağır Iık ölçüsü

Biçare (i) : Çaresiz

Amel (a) : İş, dini emirleri yerine getirme, ibadet

Zühd (61.) : Kaçınmak, dinde şüpheli şeylerden kaçınmak

Bes (i) : Yeter, kafi

Helal(a) : Dinen yasak olma­yan