Be ya Hu!

0
272

Celâliyle zâhir olsa, bu da geçer be yâ hu…

Cemâliyle âyan olsa, bu da geçer be yâ hu…

Bî karardır felek, dâim döner durmaz bir an,

Dursa bir an, ne yer kalır ne gök kalır be yâ hu…

Kâh-ı zulmet, kâh-ı envâr birbir ardın devreder,

Kâh-ı lûtuf, kâh-ı kahır, ondan olur be yâ hu…

İmtihan için olupdur dâimâ neş’e, azâb

Sen, “sen”i bilmek içindir, kahrı lûtfu be yâ hu…

Fâni yâ vird-i dâim et bu sözü her zaman,

Gece gündüz hâtırından hiç çıkmasın be yâ hu…

Yorum yapabilirsiniz...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.