Be ya Hu!

0
89

Celâliyle zâhir olsa, bu da geçer be yâ hu…

Cemâliyle âyan olsa, bu da geçer be yâ hu…

Bî karardır felek, dâim döner durmaz bir an,

Dursa bir an, ne yer kalır ne gök kalır be yâ hu…

Kâh-ı zulmet, kâh-ı envâr birbir ardın devreder,

Kâh-ı lûtuf, kâh-ı kahır, ondan olur be yâ hu…

İmtihan için olupdur dâimâ neş’e, azâb

Sen, “sen”i bilmek içindir, kahrı lûtfu be yâ hu…

Fâni yâ vird-i dâim et bu sözü her zaman,

Gece gündüz hâtırından hiç çıkmasın be yâ hu…

PAYLAŞ
Önceki İçerikAcaba Diyorum
Sonraki İçerikSefer 14

..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San’at Derneği’nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san’at faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yorum yapabilirsiniz...