Ben Bir Hiçim!

0
468

“Sarığıma, cübbeme, başıma; her üçüne birden kıymet biçtiler, her üçünü berâber değerlendirdiler: Bir dirhemden daha az değer verdiler. Sen, dünyâda benim adımı hiç mi duymadın? Ben bir hiçim, hiçim, hiç!”

Mevlânâ/Hayâtı Şahsiyeti Fikirleri/ s.100–101/Şefik CAN