Benem Sahib Kıran

0
271
Kubbealtı Lugatı

15_1

Takvimler, 4 Ekim târihini Yûnus Emre’nin doğum günü olarak gösteriyor.”Her dem yeni doğarız,bizden kim usanası?” diyen Yûnus’un öldüğüne inanan var mı acaba? O’nu minnet ve hürmetle yâd ederken,himmetlerinin de dâimâ üzerimizde olmasını diliyoruz.Bakın kendisi,kendisini nasıl anlatıyor:

Benem sâhib-kıran devran benimdir

Benim uş pehlivan meydan benimdir

Harâmîden benim korkum kaygım yok

Bu zûr u bu kuvvet Hak’dan benimdir

Abûbekr ü Ömer ol din ulusu

Aliyyü’l-murtaza Osman benimdir

Kim ala bu topu çevgânımızdan

Top vuran meydanda çevgân benimdir

Yunusam ben Yunus işbu cihanda

Benim sultan kulu, sultan benimdir

 

Sâhib-kıran: Bahtı açık, tâlihIi

Devran (a): Dönmek, zaman

Uş: İşte

Harami: Haydut, yol kesen

Zûr : Zor, güç

Çevgân (f): Ucu eğri sopalar ve bir topla oynanan bir tür oyun

Yorum yapabilirsiniz...