Bir Kişiye Söyle Sözü

1
153

Bir kişiye söyle sözü kim ma’niden haberi var

Bir kişiye ver gönlünü canında aşk eseri var

Şunun kim taşı hoş-durur bilin kim içi boş-durur

Dün gün öten baykuş-durur sanma bütün divarı var

Bir devlengiç yuva yapar yürür ilden yavru kapar

Doğan ileyinden sapar zir’elinde murdarı var

Yoktur doğanla birliği ve Hakk’ alayık dirliği

Şol kişiden um erliği onun safa nazarı var

Sûret ile çoktur âdem değmesinde yoktur kadem

Evvel âhır ol piş-kadem Muhammed din serveri var,

Erenler yoludur meşe meşe kolaydır kolmaşa

Meşe olan yerde paşa harâmi çok Anter’i var

Şeyh u danişmend ü veli cümlesi birdir er yolu

Yunustur dervişler kulu Taptuk gibi serveri var

—————————————-

Anter: Hz. Ali’nin öldürdüğü rivâyet edilen bir kişi

Danişmend (f): Bilgin

DevIengiç: Çaylak

İIey: Çevre, etraf

DirIik: Hayat, .yaşayış, geçim

Kadem (al.: Ayak, hayır ve bereket

Piş-kadem (f): Önde giden, kendisine uyulan

Server (f): Başkan, reis

1 YORUM

Yorum yapabilirsiniz...