”Biz İnsanoğlu”

0
136

(Biz insanoğlu, tekâmülümüz için gönderildiğimiz bu dünyâ köprüsünü bir başından bir başına geçerken, acaba neden bu köprüdeki güzelliklere değil de, kötülüklere rağbet ediyoruz? Tevekkeli Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’inde: ‘İnsanlar bu dünyâda ya hidâyet verir dalâlet satın alır, yâhut da dalâlet verir hidâyet satın alır’ buyuruyor.)

Sâmiha AYVERDİ