Pazar, Ocak 20, 2019

Aşk-ı Memnu

(… Burhan Toprak-Bizim edebiyatçılar ne kadar kolay yazıyorlar. Çünkü düşünmüyorlar, kafaları bomboş. Edebiyat-ı Cedîde denilen o devrin yâdigârları yârabbi ne boş, ne korkunç bir taklid… Sâmiha Ayverdi- Biliyor musunuz Burhan Bey, Aşk-ı Memnû’yu okuduktan sonra, Emil...

Ortaköy-Samiha Ayverdi’den – 1

(………)Ortaköy tepelerinden sâhile süzülüp inerken, Galata’dan Kavaklar’a kadar yeşil bir canfes gibi uzayıp giden sırtlar ve sâhiller üstündeki yalı, köşk, kasır, câmî, türbe, çeşme, sebîl, kışla, kale, tabya gibi sivil, askerî veyâ dînî mîmârî arasında...

Fatih ve Rumeli Hisarı

Târihlerin Şarkî Roma dedikleri Bizans’ı asırlardır nice devletler kuşatmış ve zaptetmek üzere ordular göndermiş olduğu hâlde hiçbiri bu arzusuna ulaşamamıştır. Fakat artık halkın da, krallarının da,bu son kuşatmanın Bizans’ın ölümü demek olacağını iyice akılları kesmiş...

İnsanlar

(…Zaman hep o zaman, eskiden ne ise şimdi de o.Ancak o zaman şatafatlı olan tecellî şimdi nihan. Bir gün Resûlullah(S.A.) minberde hutbe okurken münâdîler şehre erzak geldiğini haber vermeye başlamışlar. O sıralarda kıtlık son...

V Sultan Reşad

Bunca dâhi ve kudretli Osmanlı pâdişahları arasından, neden seçip seçip de bir çocuk saffetine sâhip yaşlı ve hâkâni salâhiyetleri dahi gasbedilmiş bir hükümdardan söz etmeye kalkmış bulunuyorum? Belki de sebep şu olmalı: İnsan oğlu,...

Bütün -Mehmed Dede

Bir Mehmed Dede vardı. Aramızda herhangi bir kan akrabâlığı,hattâ sıhriyet olmadığı hâlde,her kuşun diline saygılı olan bu derviş kişi,benim kardeşim,ağabeyim sayılırdı.Bir derûnî âhenk, nizam ve sevgi taşıyıcısı olan bu müstesnâ insanın, etrâfı ile alış-verişinde...

Son Menzil 3

‘’Semâvâtın âlemlerinden, yerin göğün esrârına, dağlarına, derelerine ve hattâ hayvanlarına, kurt ve kuşlarına kadar her şey,her şey ondadır! Ancak kâinatın sırrı olan bu insan, kendini bulması ve kendinde gizlenmiş olan esrarla bilişiklik kurması için...

Keşanlı Güzel

Ey târihî kadın, ey ecdad zaferlerini gözlerinde biriktirmiş hazîne kadın, ey Keşanlı güzel! Miyânemize bir ezelî yâr olarak giriverdin. Tadında, tutumunda, geçmiş devirlerin âşinâlığı buram buram tüterdi. Duyduk duymadık diyen kalmasın. O kâh savaştı, kâh barış. Dövüşen,...

Taklitlerinden Sakınınız

Bugün Ramazan’ın 21’inci günü… * (…Dünyâ çarkı dönüyor, dönüyor… Verdiklerini almak, giydirdiklerini soymak, insan dânesini öğütmek için durmuyor, doymuyor, dönüyor. Hem de, aç gözünden utanmadan, kıyasıya dönüyor,dönüyor… Ne vermişse, hepsini geri istiyor.İsteyecek elbet. Tabîat kanûnudur. İstesin. Alsın götürsün. Biz borçluyuz. O ise, alacaklı.Verirsek...

Mahya ve Ötesi

Evimizin üst kat sofasından, alt kata inen merdivenin sahanlığında oturduğumuz takdirde, geniş pencereden Şehzâdebaşı Câmii, bütün heybeti (1) ile karşımıza çıkardı. Ramazan geceleri o minicik sahanlıkta oturmak, benim için bahâ biçilmez bir zevk olurdu. Aynı...

SİTEDEN SEÇMECELER