Çarşamba, Ocak 23, 2019

Kaybolan Sadece Türküler mi?

Muhatabımız elifi mertek sananlar değil. Lâfı gözünden anlayan feraset ehline de diyeceğimiz yok. Çünkü ne kadar kâğıt ve mürekkep harcarsak harcayalım bizim söylemek istediğimizi değil, söyleneni kendi algılama yetenekleri ölçüsünde anlayacaklar. At gözlükleriyle görecekler.. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü;...

Ayağınızı Denk Alın

(Sıratı geçmek için ahireti beklemeğe lüzum yok… Onu, burada geçmektesin… Tekrarlıyorum: Ayağınızı denk alın!.. Gafletin yeri, vakti, zamânı değil!.. Burası muhârebe meydanıdır. Kurşun kime isâbet ederse o gider. Gıybet, arabozuculuk, yalan, iki yüzlülük ve gaflette...

Aydın Yüksel Bey’in Feryadı

Yolunuz Hırka-i Şerif'e düştüyse, Mesih Paşa Camii'ni de görmüş olmalısınız. Samiha Ayverdi'nin Mesih Paşa İmamı'na -ki bence en güzel romanıdır- konu olan bu zarif cami Tezkiretü'l-Ebniye ve Tuhfetü'l-Mi'mârîn'de Mimar Sinan'ın son eserlerinden biri olarak...

Süt

"Biz süt taşıyan memeye benzeriz; bizi çeken ele göre süt veririz." Hazreti Mevlânâ

Acısı Baldı Onun

“Her acı anlatılmazdır. Bazı acıların, acıdan öte bir şey olmak dolayısıyle eşi benzeri yoktur. Yılmaz Öztuna’yı kaybettiğimizi duyunca, içimde hissettiğim boşluk bunu söylüyordu: Yalnızdın, şimdi bir tarafınla daha fazla yalnızsın! Her gidenle biraz daha yalnızlığı...

Na’t-ı Hazret-i Nebevî- Ken’an Rifâî

Na’t-ı Hazret-i Nebevî Rûh u cism ü bâtın u zâhirsin elhak yâ Resûl Hey’et-i kevn ü mekâne şems-i nûrsun yâ Resûl   Nûr-ı vechinden alır feyz encüm ü şems ü kamer Zâde-i rûhundur insanlar cihanda yâ Resûl   Çâresizler dest-gîri dertliler...

Devir Onların

Bir radyoda çocuk programı var; okunan marşla tâ çocukluk yıllarıma kadar gidiyorum: Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana Arş ileri!...

Vav

Kalem güzelleri, birer ‘’Kelâm güzeli’’dirler. İyi bir çiftçi gibi Hangi toprağa Hangi tohumu ekeceklerini İyi bilirler.* Nokta, Bunlardan biriydi; Ezelden nasipliydi Hayy’di, Dâima dirilerden Biriydi. Usta, onun yazısını Okuyabilen ‘’Diri’’ydi Nokta’yı göze kestirdi; Hep böylesini özlemişti Ocağı uyandırıp Ateşi közlemişti. Nokta, Bir zavallı virgül bile değildi; ’’Gassâl elinde meyyit gibi’’ Ustasının önünde Öylece duruyordu, Tevâzû gergefini Habire örüyordu.   ‘’Kalem...

Hasan Basrî Hazretleri

Hasan Basrî Hazretleri’nin kulağına, falan kişi senin hakkında dedikodu yaptı, diye bir söz ulaşınca hemen bir tabağa koyduğu birkaç hurmayı o kişiye göndererek özür dileme yollu: ‘’Haber aldığıma göre, kazandığın sevapları benim amel defterime...

Miraç Hakkında

Bütün dostlarımızın mübârek Miraç Kandili'ni tebrik ederiz. (Cebrâil'in mertebesi, akıl mertebesidir.) *** (Akıl,aşkın şerhinde âcizdir.) (‘’Bismillâh’’ ile kalplerin mi’râcı dikilir. Ona, aşk ve gayret sâhibi kimseler ulaşır. Ona ulaşanlar, taayyün-i evvelin zevkini tadar, ‘’sıddîkiyet’’ makamına ulaşır. Her şeye...

SİTEDEN SEÇMECELER