Cuma, Şubat 22, 2019

Hikmetler 14

O’nun eserlerinin nurları, görünen nesneleri… Sıfatlarının nurları ise kalplerdeki sırları aydınlattı. Bunun için görünen nesnelerin nurları battı, kalp ve sırların nurları batmadı. Şöyle bir söz söylenmiştir: Gündüzün güneşi geceleyin batar fakat kalplerin güneşi için batmak...

Hikmetler 12

Allah’ın seni kulluğa ehil sayması, sana ödül olarak yeter. * İtaatleri konusunda Allah’ın, onların kalplerini açması ve dostluğunu göstermesi, kullukta bulunanlara karşılık olarak yeterlidir. * Bir şeyler umarak ya da gelecek cezâyı def etmek amacıyla ibâdet eden, Hakk’ı...

Hikmetler 2

Sana kendini bildirmek için Hakk’ın fütûhatı yüzgösterince ibâdetlerin azlığı çokluğu önemli değildir. Çünkü fütûhatının yüzgöstermesi ancak kendini sana bildirmek içindir. Bilmiyor musun ki, sana kendini bildirmesi iyiliğini bağışlayan O’dur. Amel ve ibâdetleri ise sen O’nun...

Hikmetler 16

Namaz, kalpler için günah kirlerinden temizlenmek ve gayb/gizlilik kapılarının açılmasıdır. * Namaz; yakarışlar mahalli, somluklar mâdenidir. Onda, sırların alanı genişler, nurların ışıkları onda doğar. * Allah, sendeki zayıflığı bildi de namazın sayılarını azalttı. Fazlına olan ihtiyâcını bildiğinden de,...

Hikmetler 19

İnsanlar, iyiliğin bizzat sende olduğunu zannettikleri için seni överler. Ama sen, kendi durumunun gerçeğini bildiğin için, gene de nefsini kınamayı sürdür. * Gerçek mümin övülünce, gerçekte, kendisinde olmayan özellikler yüzünden methedildiğini bildiği için, Allah’tan utanır. * İnsanların en...

Hikmetler 17

Dilekte bulunmak, insan için şan değildir. Şan ancak, insanın edep güzelliği ile rızıklanmasıdır. * Hiçbir şey, seni, çâresizlik kadar istememiştir. Zillet ve yoksulluk kadar hiçbir şey de İlâhî bağışların üzerine gelişini çabuklaştırmamıştır. * Eğer, sen kötü işleri yok...

Hikmetler 21

Kulların gizli işlerini bilen kimse eğer İlâhî merhametten pay almamışsa, onunla ahlâklanmamışsa, bu bilgisi, fitneye ve günahı kendi üzerine çekmeye sebep olur. * Nefsin hoşlanacağı şeyler, yasaklarda açık ve belli; buyruklarda ise gizli ve belirsizdir. Gizli...

Hikmetler 13

İki nîmet vardır ki hiçbir varlık bunların dışında kalmamıştır: Îcad ve imdat nîmetleri! * İlk olarak seni yaratmakla –îcadla--,ikinci olarak da varlığını sürdürebilmen için peşpeşe yardım elini uzatmakla –imdatla—seni nîmetlendirdi. * Sendeki yoksulluk zâtîdir. Sebeplerin gelişi, sende gizli...

Hikmetler 9

Her sorulana cevap vereni, her gördüğünü anlatanı, her bildiğini söyleyeni görürsen onun bilgisizliğini anla! * Âhiret evi, mümin kulları mükâfatlandırmak için yaratılmıştır. Çünkü bu dünyâ Allah’ın onlara vermek istediklerini taşıyamaz. Hem de onların değerini, kalıcı olmayan...

Hikmetler 3

Varlık karanlıktır. Bunları ışıklandıran, bunlarda Hakk’ın görünmesi / zuhûrudur. Kim varlığı görür de içinde ya da berâberinde, evvelinde ya da sonunda Hakk’ı müşâhade etmezse, bilgi güneşleri nesnelerin bulutlarıyla perdelenmiş olur. Sana Hakk’ın kahrını bildirecek belge,...

SİTEDEN SEÇMECELER