Salı, Mayıs 21, 2019

Hikmetler 24

Bir makamdan söz eden kişi, o makamı uzaktan gören biri olabileceği gibi; o makama ulaşmış birisi de olabilir. Bunu ancak basîret sâhipleri ayırt edebilir. * Yol erlerinin, kendi vâridlerinden bahsetmeleri doğru değildir. Çünkü, kalpteki tesirleri azalır...

Hikmetler 23

Hikmet sâhiplerinin nurları sözlerinden önde yürür. Aydınlatma nerede olursa söz de oraya taşınır. * Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. * Kime, hakîkatlere has söz söyleme izni verilirse, sözleri, halkın gönüllerince anlaşılır, işâretleri açıklanır. * Erenlerin sözleri...

Hikmetler 1

Atâullah İskenderî, Hicrî yedinci asrın ikinci yarısında yaşamış olan; hem o dönemin ve hem de sonraki çağların büyük yol göstericilerinden biridir. Kendisi, hayâtını İskenderiye ve Kahire’de geçiren bir Şâzelî olmasına rağmen, şöhreti çok geniş bir...

İsim

Güzel bir isim, hayatın meyvesidir. Hz. Ömer

Mübarek Ayak

''Basmasa mübârek kademin rûy-i zemîne/Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm'' (Eğer mübârek ayağın yeryüzüne basmamış olsaydı, toprakla teyemmüm kimseyi temizlemezdi.)

Ne!

"Ne dünyâdan safâ bulduk ne ehlinden recâmız var Ne dergâh-ı Hudâ’dan maâda bir ilticâmız var" Nef’î Ne dünyadan rahatlık bulduk ne de kimseye yalvardık. Ne de, Allah’ın kapısından başka bir yere sığındık).

Hikmetler 22

Her şey İlâhî irâdeye dayanır. O irâde ise hiçbir şeye dayanmaz. * Yoksullukların gelişi, müridlerin bayramıdır. * Yoksulluğun artmasıyla olacak kazançları başka ibâdetlerde bulamayabilirsin. * Yoksulluk, bağışların sergileridir. Eğer sana bağışlar gelmesini istiyorsan, önce fakr durumunu gerçekleştir. Çünkü "Sadakalar ancak...

Hikmetler 11

Kimi lûtuflar, gerçekte mahrum bırakılmanı; mahrum bırakılman da gerçekte o lûtufların sana verildiğini gösterir. * Bâzı şeylerden mahrum bırakılmak senin için anlayış –fehm ediş- kapılarını açıyorsa, bu mahrûmiyet senin için ihsânın ta kendisidir. * Varlıkların zâhiri –dış görünüşü-...

Kuşlar Aldanmasın!

Hz. Süleyman zamânında bir kuş, kanadını bir sofînin kırdığından şikâyet ile Hz. Süleyman’a gelmiş. Hz. Süleyman da o kuşun şikâyetçi olduğu sofîyi huzuruna getirtip sormuş: — Bak, bu kuş senden şikâyetçi. Niye bu kuşun kanadını...

Yorumsuz

Bülbüller ötünce kargalar susar. Hz.Mevlânâ

SİTEDEN SEÇMECELER