Cuma, Şubat 22, 2019

Hikmetler 7

Alçaklık ağacının dalları ancak tamah çekirdeğinden boy atar. Hiçbir şey, seni, kuruntuların kadar sürüklememiştir. Sâhip olmayı şiddetle istediğin şeylerin esîri, istemediğin şeylere karşı ise hürsün. İhsan ve nîmetleriyle Allah’a yönelmeyen kimse, sınanmanın zincirleriyle O’na doğru çekilir. Nîmetlere şükretmeyen,...

Hikmetler 6

Hakk’tan başkasından himmet dileme. Çünkü dilekler Kerîm olandan başkasına ulaşamaz. Hakk’ın gidereceği bir ihtiyâcın için başkasına dilekte bulunma. O’nun senin için vermediğini başkası nasıl verebilir? Kendi ihtiyâcını gidermekten âciz olan başkasınınkine nasıl güç yetirebilir? Şaşılacak olan, insanın...

Hikmetler 13

İki nîmet vardır ki hiçbir varlık bunların dışında kalmamıştır: Îcad ve imdat nîmetleri! * İlk olarak seni yaratmakla –îcadla--,ikinci olarak da varlığını sürdürebilmen için peşpeşe yardım elini uzatmakla –imdatla—seni nîmetlendirdi. * Sendeki yoksulluk zâtîdir. Sebeplerin gelişi, sende gizli...

Hikmetler 12

Allah’ın seni kulluğa ehil sayması, sana ödül olarak yeter. * İtaatleri konusunda Allah’ın, onların kalplerini açması ve dostluğunu göstermesi, kullukta bulunanlara karşılık olarak yeterlidir. * Bir şeyler umarak ya da gelecek cezâyı def etmek amacıyla ibâdet eden, Hakk’ı...

Hikmetler 1

Atâullah İskenderî, Hicrî yedinci asrın ikinci yarısında yaşamış olan; hem o dönemin ve hem de sonraki çağların büyük yol göstericilerinden biridir. Kendisi, hayâtını İskenderiye ve Kahire’de geçiren bir Şâzelî olmasına rağmen, şöhreti çok geniş bir...

Hikmetler 16

Namaz, kalpler için günah kirlerinden temizlenmek ve gayb/gizlilik kapılarının açılmasıdır. * Namaz; yakarışlar mahalli, somluklar mâdenidir. Onda, sırların alanı genişler, nurların ışıkları onda doğar. * Allah, sendeki zayıflığı bildi de namazın sayılarını azalttı. Fazlına olan ihtiyâcını bildiğinden de,...

Hikmetler 5

Hakk perdelenmiş değildir. Göremiyorsan, perdelenmiş olan sensin demektir. Eğer bir şey perdelemiş olsaydı, O’nu örtmüş olurdu. Birşeyi örtmek onu kuşatmak, kuşatmaksa hâkim ve kahir olmak demektir. Oysa, ‘’O, kullarının üzerinde tek kahhardır.’’ (6/18) Kulluk vazîfelerini...

Hikmetler 2

Sana kendini bildirmek için Hakk’ın fütûhatı yüzgösterince ibâdetlerin azlığı çokluğu önemli değildir. Çünkü fütûhatının yüzgöstermesi ancak kendini sana bildirmek içindir. Bilmiyor musun ki, sana kendini bildirmesi iyiliğini bağışlayan O’dur. Amel ve ibâdetleri ise sen O’nun...

Hikmetler 8

8. Edebe aykırı davranışının cezâsı geciktirilince,’’Eğer bu çirkin bir davranış olsaydı yardım kesilirdi ve Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılırdım’’ demesi, mürîdin bilgisizliğindendir. Oysa yardım, bilinmeyen bir sebepten dolayı da kesilebilir. Kaldı ki yardımın çoğalmaması bile cezâ olarak...

Hikmetler 24

Bir makamdan söz eden kişi, o makamı uzaktan gören biri olabileceği gibi; o makama ulaşmış birisi de olabilir. Bunu ancak basîret sâhipleri ayırt edebilir. * Yol erlerinin, kendi vâridlerinden bahsetmeleri doğru değildir. Çünkü, kalpteki tesirleri azalır...

SİTEDEN SEÇMECELER