Çarşamba, Mayıs 22, 2019

Kubbealtı Lugatı Takdimi

Bu satırların yazarı, halka yapılan hizmetin Hakk’a olduğunun şuûruna varmış olanların ve eserlerinin kendilerine değil yaptırana âit olduğunu bilen, kendilerini yapılması murat edilen için sâdece âlet ve vâsıta olarak görenlerin çırağıdır. On sekiz yaşından îtibâren...

Göçen Bir Dağdı

İLHAN AYVERDİ, BİR İNSAN YETİŞTİRME OCAĞININ ÖNDE GELEN İSMİYDİ. O OCAKTAN YETİŞENLER, YETİŞECEK OLANLAR VE YOLU DÜŞEN HER MEMLEKET EVLADI, O’NUN İLGİSİNDEN, BİLGİSİNDEN VE GÜZEL GÖNLÜNÜN IŞIĞINDAN FAYDALANDI. Yazıya, “O, benim İlhan Abla’mdı” diye başlamak,...

Zinet İlhan Ayverdi

ZîNET İLHAN AYVERDİ Kutadgu bilig’den alıp, Kamus-ı Türkî’yi geçti. Sâmiha Anne’den görüp, dünyâ ve ukbâyı geçti. Terki dahî terk eyledi, Ziynetli İlhan Ayverdi, Kaldı “Lügat”ı yadigâr, kendi mâverayâ geçti. 6 Kasım 2009 - Cemil Altınbilek *Âbide Bir Şahsiyet; Zînet İlhan AYVERDİ, Manisa...

Son Ayverdi’den Veda

İrfanımızda büyük emekleri olan Ayverdi Ailesi’nin üçüncü ve sonuncu ismi İlhan Ayverdi de bizlere vedâ etti ve ebedî âleme doğru yola çıktı. Diğer ikisi mâlum: Hocası yazar mütefekkir Sâmiha Ayverdi ve mimarimizi imar eden...

İlhan Ayverdi

Ömrünü Türk kültür ve îman hayâtına adamış olan İlhan Ayverdi, 24 Ekim 1926'da Manisa'ya bağlı Akhisar'da doğdu. Ruslara karşı kahramanca savaşan Dağıstanlı halk kahramanı ve lideri Şeyh Şâmil'in hanımı, babaannesinin hala­sı olur. Baba tarafından...

SİTEDEN SEÇMECELER