Pazar, Ocak 20, 2019

Kemal Batanay Hoca’ya Vefa

22 Haziran 1981’de kaybettiğimiz; Cumhuriyet devrinin değerli hat ve mûsıkî üstadlarından Kemal Batanay, vefâtının 30. yılında ESKADER tarafından yâd ediliyor. Hattat, hâfız, bestekâr ve tamburî olan sanatkârı, yakın dostları ve öğrencileri anlatacak. Bâbıâli Sohbetleri...

Ne!

‘’Ne dünyâdan safâ bulduk ne ehlinden recâmız var Ne dergâh-ı Hudâ’dan maâda bir ilticâmız var’’ Nef’î Ne dünyadan rahatlık bulduk ne de kimseye yalvardık. Ne de, Allah’ın kapısından başka bir yere sığındık).

Ali Efendi Hakkın rahmetine kavuştu

Hak âşığı, güzel insan Yakacıklı Ali Efendi Ali Gülal Sevdiği'ne kavuştu. Nurlar içinde yatsın inşaallah.

Gençlerle 3

*BİR dersten öğrendiğin, bir kitabdan okuduğun fasıl ve bahisleri arkadaşlarınla ezberden müzâkere ve münâkaşa et. Bu sûretle hem zekân işler ve öğrendiğin hazm olur, hem hâfızan kuvvetlenir; hem de düzgün konuşma ve fikirlerini vuzuh...

Ekrem Amca

24 Nisan, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin vefat yıldönümüdür. O’nu hasret ve rahmetle anarken, sayısız hizmetinden birini paylaşmak istiyoruz: (İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Son Hattatlar nâmındaki önemli eserinde Ekrem Hakkı Ayverdi’den şöyle bahsedilmektedir: ‘’İsm-i Celâli, İsm-i Nebevîyi, esâmi-i çar...

Gençlerle 2

*BİR işe başlamazdan evvel o işi, dersi, vazîfeyi, kitabı en kısa bir zamanda, en kolay ve en temiz bir sûrette nasıl yapmak, nasıl öğrenip etüd etmek mümkün olduğunu iyice düşünüp hesapla. *ÇALIŞTIĞIN bir iş, bir...

Gençlerle 1

*ÇALIŞMAK için müsâit gün ve saat bekleme. Bil ki, her gün ve saat çalışmanın en müsâit zamânıdır. *ÇALIŞMAK için müsâit yer ve köşe arama. Bil ki, her yer ve her köşe çalışmanın en müsâit yeridir. *BİR...

Ali Fuad Başgil

17 Nisan, Ali Fuad Hoca’nın vefat yıldönümüdür. Bu büyük ilim ve fikir adamımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Nur içinde yatsın. * Ord.Prof.Dr. Başgil,1893 yılında Samsun’un Çarşamba kazâsında doğmuştur. Babası Mehmed Şükrü Efendi, annesi Fatma Hanım, dedesi Bölükbaşıoğulları’ndan Hâfız...

Bahtiyar Vahapzade

Bahtiyar Vahapzade, Azerbaycanlı şairler arasında Türkiye’de en tanınmış olanı..Bu yüzden ben de pek çok kişi gibi onun ismini çok önceden duydum. “Yunus Emre’ye Adanan Şiirler” isimli bir çalışma yaparken sanırım Türk Edebiyatı dergisindeydi; onun...

Bize Desen ki

TAKVİMLER, 8 Haziran’ı Hazret-i Peygamber’in âhırete intikal târihi olarak gösteriyor. O’nun şefaatini dileyip; O’nun ahlâkıyla ahlâklanmamız niyâzını arz ederken,şu nefis satırları(*) anlamaya çalışıyoruz: (Bize desen ki: Ey insanlar, insanlar! Nedir bu nifak, bu nizâ, bu...

SİTEDEN SEÇMECELER