Pazartesi, Mayıs 20, 2019

Han-3

"Cennetin Etrâfı…" Dostlarım! Duâdan maksat, insanın sığınma isteğidir. Böyle bir isteği hisseden kimsenin, bilse de bilmese de kendi güçsüzlüğünü fark ederek, Sâhibi’nin himâye ve korumasına girme arzusuyla yalvarmasıdır. Tövbeyi, şöyle târif etmişlerdir:...

Han-2

''Gözyaşlarım'' Sevgili Dostlarım! Malını, sermâyesini çar çur edenler, kısa zaman sonra fakirliğe düşerler. İşte biricik sermâyesi kalbi ve vakti olan insan, bu hazineyi...

Han-1

''Gez, eğlen ama...'' 4 Kasım 94,Cuma Dostlarım! Biliyorsunuz sohbet, çok kişi arasında gidip gelen bir söz yumağıdır yâhut gittikçe büyüyen bir kartopu… Çok...

Hasbihâl

Sevgili Yeşilaycı gönül dostları! Hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi her zamanki gibi tekrar bir araya getiren Sayın Başkanımız Nuri Çetin beyefendinin şahsında, cemiyetimizin yönetim...

Sâmiha Anne’ye Vefa

Ruh ve beden berâberliğinden meydana gelen insanoğlunun ihtiyaçları da bu iki temele göre mütâlâa edilmelidir. Bir kuş düşünün ki, iki kanadından birini çırpamıyor; uçması mümkün müdür? Aynen bunun gibi,...

”Kumdan Zincir Yapmak”

İnsanlar, farklı kavim veya milletler hâlinde yaratılmışlar. Bunun pek çok hikmeti – sebebi var ama başlıca sebep, insanların birbirini tanıması ve kaynaşması, sevmesidir. Sevemiyorsa bile saygı duymayı öğrenmesidir. Meselâ şu anda da...

Gelin Canlar(*)

İyi günler, sevgili dinleyiciler! Sizlere, sevdiğim bir şarkının şu sözleriyle merhaba diyorum: "Söylemek istesem gönüldekini Dilime dolanan ıstırap olur. Yazsaydım...

Dil ve Gönül(*)

  Çiçekleri sever misiniz? Kim sevmez ki? Sizler de birer çiçeksiniz. Sakın abarttığımı sanmayın… Sizler de bu vatanın en nâdîde ve rengârenk, en güzel çiçeklerisiniz. Sizleri...

”Güzeller Güzeli”

Hazret-i Mevlânâ için, bir Allah Velîsi, şöyle der:"O, şiir güzelidir, mûsıkî güzelidir, bilgi güzelidir, Allah güzelidir; güzeller güzelidir." Sevdiğimiz, bir tek ve herhangi bir güzel için ciltler dolusu yazı...

Hz.Mevlânâ Ummânından-4

Bendeniz biliyor ve inanıyorum ki; bu mecliste bulunan ahbap ve yâran, son sırada yer alan zümreden, yâni "Ölüden bile öğüt alacak; her hâdiseden ders çıkarmaya teşne, basîret sâhiplerinden"dir. Bu sebeple, sözün asıl sâhibini dinlemek...

SİTEDEN SEÇMECELER