Perşembe, Şubat 21, 2019

”Kumdan Zincir Yapmak”

İnsanlar, farklı kavim veya milletler hâlinde yaratılmışlar. Bunun pek çok hikmeti – sebebi var ama başlıca sebep, insanların birbirini tanıması ve kaynaşması, sevmesidir. Sevemiyorsa bile saygı duymayı öğrenmesidir. Meselâ şu anda da...

Gelin Canlar(*)

İyi günler, sevgili dinleyiciler! Sizlere, sevdiğim bir şarkının şu sözleriyle merhaba diyorum: "Söylemek istesem gönüldekini Dilime dolanan ıstırap olur. Yazsaydım...

Dil ve Gönül(*)

  Çiçekleri sever misiniz? Kim sevmez ki? Sizler de birer çiçeksiniz. Sakın abarttığımı sanmayın… Sizler de bu vatanın en nâdîde ve rengârenk, en güzel çiçeklerisiniz. Sizleri...

”Allah Güzeli”

Hazret-i Mevlânâ için, bir Allah Velîsi, şöyle der:‘’O, şiir güzelidir, mûsıkî güzelidir, bilgi güzelidir, Allah güzelidir; güzeller güzelidir.’’ Sevdiğimiz, bir tek ve herhangi bir güzel için ciltler dolusu yazı...

Hz.Mevlânâ Ummânından-4

Bendeniz biliyor ve inanıyorum ki; bu mecliste bulunan ahbap ve yâran, son sırada yer alan zümreden, yâni ‘’Ölüden bile öğüt alacak; her hâdiseden ders çıkarmaya teşne, basîret sâhiplerinden’’dir. Bu sebeple, sözün asıl sâhibini dinlemek...

Hz.Mevlânâ Ummânı’ndan-2

1925’de tekkelerin sırlanmasından bu yana yüz yıl geçmemiş… Ve dün bir çırpıda hayâtımızdan fırlatıp attığımız güzel ahlâk sevdâlısı dervişleri, onların kâmil mürşitlerini bugün şiddetle arar olmuşuz. Üstteki yazıda ‘’kurtarıcı’’ olarak târif edilen...

Hz.Pîr’i Anlamak

Bugün,Hazret-i Mevlânâ’nın 811’inci doğum yıldönümü... Bu vesîleyle toplanmış bulunuyoruz. Her sene bu programı ve ikrâmı hazırlayıp sizlere sunan Kütahya Aydınlar Ocağı ve Kütahya Mevlâna Araştırmaları Kültür Sanat Derneği mensupları adına hepinizi saygıyla selâmlıyorum efendim. Hz.Mevlânâ için,...

Kütahyalı Bir Atabek – Ahmet Yakupoğlu

Çoğunlukla,’’sıra dışı’’ insanlarımızı kaybettikten sonra hatırlamak gibi hoş olmayan genel alışkanlığımızı bozan… Ve bizleri,‘’vefâlı olma’’ noktasına, doğru davranma noktasına getiren bugünkü toplantıyı tertipleyen Dumlupınar Üniversitesi Sayın Rektörlüğüne ve emeği geçen üniversitemiz personeline, âcizâne, şükranlarımı...

Muhasebe 1

Hudâ, ki rûz-i ezelden asîl kıldı bizi, Resûl-i Ekrem'e bir gün vekîl kıldı bizi; Taraf taraf, yedi iklîmi Hakk'a da'vette Delîl kıldı bizi; Sonra, bilmem ne oldu: baht-ı siyah, Hacîl kıldı bizi… O hacâletle büktü boynumuzu Ve melûl ü melîl kıldı...

Muhasebe 2

Büyüklerden biri şöyle diyor:’’Kendini her nefes hesâba çekmeyeni, biz, ricâlden saymayız!’’ Nedir ‘’ricâl?’’ Protokol..ileri gelenler yâni! Bırakın böyle her nefes kendimizi hesâba çekmeyi..bâri senede bir ,Kutlu Doğum Haftası münâsebetiyle yapabilsek. Kendimizin veyâ içinde yaşadığımız toplumun -Peygamberimizi ‘’ölçü’’ ve...

SİTEDEN SEÇMECELER