Cumartesi, Ocak 19, 2019

Aslında

Aslında ilmî bir kalıba sokulamayan ilk Türk sosyoloğu ve filozofu diyebileceğimiz adamın adının Nasreddin Hoca olduğunu söyleyecek olsak, ilim çevreleri dâhil buna gülmeyecek pek az kimse bulunacaktır. O, yazmamış; söylemiş, günlük hayatı konuşturmuş böylece...

Gülen Adam

(Yedi asırdır yedi dünyâya gülen adam! O’na her yerde bir beşik, her yerde bir mezar gösteriliyor ama, doğrusunu Allah bilir. Bizim bir bildiğimiz varsa, bugün de bir kolu maşrıkta –Doğu’da-,bir kolu mağrıpta –Batı’da- ve rûhu...

Nasreddin Hoca kimdir?

Filozof Hoca (Aşağıya aldığımız makale,1952 yılında Resimli Târih Mecmuası’nda –Cilt:3,Sayı 27—merhum Server İSKİT imzâsıyla yayınlanmıştır. Hoca’mız hakkında belge niteliği taşıdığı düşüncesiyle, bu yazıyı sâdeleştirerek, sizlerle paylaşıyoruz.) Halkın bağrından yetişip halk içinde haşır neşir olarak,yalnız kendine değil;karısı,çocuğu...

Adam Sende

Nasreddin Hoca bir gün dağdan mı geliyormuş, bağdan mı; değirmen başına varınca: ‘’Şu ihtiyarı çiğneyip geçmeyeyim!’’ Demiş. Değirmencinin de, değirmenin suyu çekileli adam yüzü gördüğü mü var? Bizimkini görünce, âdetâ divâne olmuş: ‘’Yel mi attı Hocam,...

Eşek

’’Adam olmanın şartı nedir?’’ Diye sorana, Nasreddin Hoca ‘’kulak olmaktır’’ diye cevap verir. Bilindiği gibi Hazret-i Mevlânâ, Mesnevî’sine ‘’Dinle’’ hitâbıyla başlar ve peşinden de: ’’İnsan, önce kulak olmalı, sonra da dil. Önce dinlemeyi öğrenmeli ki,...

Yanlış Hoca

Uzun zamandır Hoca’yı ziyâret etmeyi, kendileriyle yüz yüze görüşüp elini öpmeyi arzu etmekle birlikte hep bir engelle karşılaşmış ve sonunda da şuna inanmıştım:benim bir kabahatim vardı ve Hoca da bu sebeple ziyâret talebimi reddediyordu....

Şaşkın Evladım

Nasreddin Hoca'yla mânâ âleminde olsun karşılaşmayı, o nur yüzünü böylece görmeyi çok istedim ve bu isteğime hiç ummadığım bir zamanda ulaştım. Evet... Hiç ummadığım bir şekilde kendimi Hoca’nın huzûrunda bulunca, bir anda gözlerim kararmaya ve...

Hoca

Nasreddin Hoca’nın da Yûnus Emre gibi milletimize mâl olduğu ve hattâ paylaşılamadığı fikri, öyle doğru ve şaşmaz bir ölçüdür ki; her ikisinin de Anadolu’nun pek çok yerinde kabri veyâ makamı bu yüzden mevcuttur. Fakat, şunu...

Hoca Bir Gün – Nasreddin Hoca

’’Adam olmanın şartı nedir?’’ Diye sorana, Nasreddin Hoca, ‘’kulak olmaktır’’ diye cevap verir. Bilindiği gibi Hazret-i Mevlânâ, Mesnevî’sine ‘’Dinle’’ hitâbıyla başlar ve peşinden de:’’İnsan, önce kulak olmalı, sonra da dil. Önce dinlemeyi öğrenmeli ki, daha...

Bakışlar

Evvel zamanda fakir –garip bir Bektâşî dervişi Mısır’a gitmiş.İlk defâ gördüğü bu ülkede çevreyi seyrede ede gezerken,birkaç devlet görevlisi ite kaka halkı yol kenarlarına doğru çekilmeye zorlamış.Ne oluyor diye sorduğunda,demişler ki birazdan Mısır Sultânı’nın...

SİTEDEN SEÇMECELER