Çarşamba, Ocak 23, 2019

1907-1974 Nihad Sâmi Banarlı

15 Ağustos 1974'de kaybettiğimiz edebiyat târihçisi Nihad Sâmi Banarlı'yı rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın.

Nihad Sâmi Banarlı Hoca 2

Nihad Sâmi daha li­se sıralarında iken he­ce ve aruzla şiirler, küçük hikâyeler yaz­maya başlamış, daha sonra kurucuları ara­sında yer aldığı Gençler Mahfili'nde sah­nelenen birçok tiyatro eseri yazmıştır. Bunlardan Kar ve Sevda (1925) manzum, Sular...

Nihad Sami Banarlı Hoca-1

Türk edebiyatı târihin­de, bir Edebiyat Tarih­çisi, Bir münekkid, bir fikir adamı olarak ye­rini alan Banarlı, Türk gençliğine millî şuûru aşılayan, kitapları dersleri konferansları ile bir yol gösterici bir mürşid ve keli­menin tam mânâsı ile...

Karagöz Kimindir?

Türk Temâşâ san’atının, üzerinde en fazla durulması gereken unsuru Karagöz yâni Hayâl Oyunu’dur. Ki, bu eşsiz tiyatro okulunun birinci özelliği –oyunun ismi, gidişâtı ve mesajı ne olursa olsun- Türkçe’nin doğru kullanılıp kullanılmadığına verilen önemde...

Hoca ve Üslup

Hazret-i Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde, şöyle hayâtî bir îkaz vardır:’’ Güzel kokuların satıldığı bir dükkânda oturursanız, üzerinize güzel kokular siner; pis kokulu yerlerde bulunursanız, bu sefer de oradaki nâhoş kokuları çevreye taşırsınız.’’ Hazret-i Ali’nin,’’ Bana arkadaşını söyle,...

Ufuksuz Mimari

Edebiyat târihçimiz Nihad Sâmi BANARLI Hoca'nın Hakk'a yürüyüşünün yıldönümü münâsebetiyle,bütün ömrünü adadığı Türk gençleri adına şükranlarımızı ve rahmet niyâzımızı sunuyor ve kendisini minnetle anıyoruz.Bir yazısında şöyle diyordu: (Alman mûcizesi,bu büyük milletin kendi millî dehâsına inancından...

SİTEDEN SEÇMECELER