Pazar, Ocak 20, 2019

Yahya Kemal Beyatlı Yanıldı mı?

Yahya Kemâl, 1 Kasım 1958 günü hayâta gözlerini yumdu. Bugün, onun vefat yıldönümüdür. Büyük şâir ve mütefekkirimizin şu satırları -diğer pek çok yazısı gibi- bugünlerde çok daha mânidar geldi bana: "Türk milleti bir dinde ve...

Emrehan’a Mektup

Sevgili kardeşim! Bizim memlekette, annemin akrabâlarından bir Aktakke’nin Hâlit Hoca vardı. Çok mübârek biriydi. Kulaklarının ağır işittiği dönemlerde, yaşlılık emâresi bu hâli, özetle:( Allah, insanların bugünkü aykırı, yalan ve yanlış sözlerini duymamam için benim kulaklarımı...

Adam Olsa

Evet, Keşan Müftüsü haklı, Noel Baba adam olsa… Fakat adam değil! Adam olmadığı gibi kadın da değil! Denilebilir ki: kardeşim adam değil, kadın da değil, yoksa bu Noel Baba dedikleri, ‘’kadınla erkek arası’’ meşhur bir...

İçi Boş

Hutbenin mevzûu, Mehmed Âkif Ersoy… İmam, kendine göre tam da ‘’damardan’’ giriyor konuya fakat ortada Âkif merhûmun ismi var, ama O’na âit hiçbir fikrin amel hâline gelme ihtimâli yok! Vermişler hocanın eline bir hazır metin, okuyor;...

Samiha Anne

25 Kasım 1905'de dünyâya gelen Sâmiha Ayverdi'yi, 106'ncı doğum yıldönümünde hasretle anarken cümle evlâtları ve sevenleri için himmetlerine lâyık olmayı niyâz ediyoruz.Kulaklarımıza küpe olup hâlimize yansıması temennisiyle,sözü Kendileri'nin şu cümleleriyle noktalıyoruz: ‘’İnsanlar, rûhen sağlama basacak...

Benzemez Kimse Sana

Anacığım! Bugün,6 Kasım… Hâlimiz: ‘’Garîb avâre,bîçâre!’’ Bizi, görünüşte sensiz bırakıp gideli, iki yıl geride kaldı… Şimdi, her zamankinden çok daha garip ve hasretinle doluyuz. Ancak şurası hiç şüphe götürmez bir gerçek ki, sağlığında olduğu gibi hâlâ...

İki Dost

Merhum Sâmiha Ayverdi’nin Yeşilay Genel Başkanlığı’na yazıp gönderdiği bir tavsiye mektubuyla hayat bulan ‘’Mavi Kırlangıç’’ Çocuk Dergisi’nin ilk sayısı 20 Ocak 1969 günü yayınlanmıştı. İdâre yeri, Cağaloğlu’ndaki Yeşilay binâsındaydı. Yazı işleri personeli, bir salonda...

Erzincan Kütahya

Şu Erzincanlılara imreniyorum doğrusu. Helâl olsun… Terbiyeli, seviyeli ve zevk sâhibi biri tarafından temsil ediliyorlar. Ramazan ayı boyunca televizyonda her gün gördüğümüz Dursun Ali Erzincanlı’dan bahsediyorum. Bir tek kanalda ve yalnızca bir program için görünen...

Ara ki Bulasın!

BİR yabancı seyyah, demiş ki: (Yeryüzünde sevgiye ve saygıya lâyık bir millet olan Türkler’in hiçbir medenî eseri olmasaydı bile; sırf şu gökten yıldızları toplayıp minâreler arasına yazı yazmayı akıl edişleri ve bunda son derece başarılı...

Şike

Son günlerin en çok duyulan kelimesi, Şike! Büyük büyük spor kulüplerinin en yetkili yöneticileri hakkında dâvâların açıldığı; gazete ve televizyonların en fazla haber değeri verdiği iş, şike… * Kelimenin aslı, Fransızca ve lügatlere göre,’’Bir çıkar karşılığında...

SİTEDEN SEÇMECELER