Cuma, Şubat 22, 2019
Ana Sayfa Sâmiha Ayverdi

Sâmiha Ayverdi

samiha ayverdi, sâmiha ayverdi, samiha ayverdi kimdir, samiha ayverdi eserleri, samiha ayverdi hakkında, samiha ayverdi sözleri ve notları,

Sâmiha Ayverdi kimdir?

Son devir kültür ve edebiyâtımızın temel isimlerinden olan Sâmiha Ayverdi, 25 Kasım 1905 Ramazanı'nın Kadir Gecesi'nde, Şehzâdebaşı semtinde doğdu. Annesi Meliha Hanım, babası Piyâde Kaymakamı (Yarbay) İsmâil Hakkı Bey'dir. Kendisi gibi Türk...

Merkez

Ne yazık ki bugün, dağılan mahalle teşkilâtıyle berâber, bir merkez daha yıkılmıştır. Böylece birer ağ gibi âileleri birbirine bağlayıp yaklaştıran o sıcak alâka, o târihî ve an'anevî dostluk da dağılmış bulunuyor. Bugün...

Ey İnsan!

(Ey insan, Allah sana akıl vermiş, niçin yaratıldığını düşünmen için... Göz vermiş, her bir varlıkta O'nu görmen için... Kulak vermiş, her sadâda O'nu dinlemen için... "Allah nerede, ben O'nu görmüyorum" dersen şunu...

Ne İdik Ne Olduk?

(… Van Vâlisi -Haydar Bey'in- dâmatlarından biri, devrin vekillerindendir. Bir bayram günü, kayınpederinin elini öpmek üzere, öğle vakti Ankara'dan gelir. O yıllarda, iki şehir arasında tek umûmî vâsıta, trendir. Öğle saatlerinde de...

Kanunî Andon(*)

(…Ne yazık ki bugün Türk Mûsıkîsi kendi kendini yenilemek hevesiyle bir kakafoninin pençesine düşmüştür. Derinlere kök salmış gerçek sanatlar yeni bir yola girmek için târihe geçmişlerle hemhâl olmuş dâhî sanatkârlar ister.

Sâmiha Ayverdi- Bir Hâtıra(*)

Sâmiha AYVERDİ Fâzıl Nazmi Bey ve Güneş Dil Teorisi (Bu hâtıranın târihi 1946’dır) Nişastacıyan ismindeki kuyumcumuz Levon Efendi öldükten sonra, küçük...

Oyuncak

Din, cemiyetin sırtını yasladığı bir fon, her hâl ü kârda müşavere ettiği bir dosttur ki ona ihtiyactan müstağnî olunamaz. Ancak bizde din, ihtirasların elinde oyuncak olup kaldığı için zaafa ve geriliğe sürülmüştür. Yoksa bir zamanlar...

Zâlim-Mazlum

(Dîni câmiye hapsettik. Meselâ kütüphâne kurmak için para istense verilmiyor da câmi için istenince veriliyor.) Sâmiha AYVERDİ  

Yahudi

Sâmiha Ayverdi diyor ki: Yahudi'nin vicdan muhâsebesi yoktur. Ne ki, Yahudi sömürgesini ve tesirini izale etmemiz gerekmez mi?

İrfânımıza Ne oldu?-1

Şehzâdebaşı’ndaki evimizde, ancak üç kirâ evi vardı. Bir defâsında bu üç evden birine, alafranga ve züppe oldukarı rivâyet edilen bir âilenin taşınmış oldukları söylentisi dolaşmaya başladı. Âilenin yaşlı beyi, papyon kravatlı ve ayaklarında getr,...

SİTEDEN SEÇMECELER