Salı, Nisan 23, 2019

Sâmiha Ayverdi

samiha ayverdi, sâmiha ayverdi, samiha ayverdi kimdir, samiha ayverdi eserleri, samiha ayverdi hakkında, samiha ayverdi sözleri ve notları,

Ancak O Zaman-Sâmiha Ayverdi

Türk milletini altı yüz sene idâre etmiş olan ruhta, Osmanlıların doğru hareketleri olduğu kadar yanlışlıkları da bulunduğu âşikârdır. Ama ne yazık ki, bugün biz, durmadan Osmanlı seferlerinden söz ederek insânî, içtimâî adâlet, nizâmî ve medenî...

Hangi Millette ki…

(Hangi millette ki, din ve îman meydanı sâhipsiz kalmıştır, bu yokluktan faydalanmasını bilen zümrelerin ve şahısların azimli ve sistemli faaliyetleri de alıp yürümüştür. Memleketi asırlardır siyâsî ve iktisâdî abluka...

O.Remzi Bey’in Annesi-2

2. Osman Remzi Bey annesine muhabbetli ve hürmetkâr olmasına rağmen bâzı sakat meyillere de sâhipti. Bunların başlıcası kumardı. Bu zaafını annesinden saklayacak bir incelik göstermesine rağmen yaşlı ananın, oğlunun bu kötü îtiyâdını...

O.Remzi Bey’in Annesi-1

Zamân-ı Saâdet dediğimiz Resûlullah’ın devrinde ne kelâm ilmine ne tefsire ne de fıkıha lüzum vardı. Zîra İslâm’ın o samîmıyet ve sıcaklık çağında, her müşkül, Resûlullha’ın varlığında çözülmekte ve rahatlamakta idi. Bu yüzden de bir nevi...

Ne Oldu Bize-1

(… Bin şu kadar yıllık şarklı Türk, kendine garplı dedirtebilmek için hazînelerini bir pula sattığı halde, karşılığında ne buldu, ne kazandı? Garp, bu kendisine saf saf yaklaşan ve sokulduğu medeniyetten iltifat ve alâka görebilmek için...

Pâdişahın Gözyaşları

Karşımda sıra sıra oturan genç hanımlar! İyi ki sizden yirmi sene evvel doğmuşum. Zîra birçok târihî hâdiseleri yalan yanlış kitaplardan okumaya mecbur olacaktım. Meselâ Mahmud Şevket Paşa hâdisesi ve 31 Mart Vak’ası...

Kâmil Paşa Harmanı-2

Kafkas Türklüğü’nün boynunu sıktıkça sıkan Rus pençesine karşı Şeyh Şâmil’in ilk mukavemet hareketi, Ahilgoh’daki müdâfaa savaşı olmuştu. Bu, sayıca da, silâhça da Türk kuvvetleri ile kıyaslanamayacak bir üstünlüğü olan Rus ordusuna...

Kâmil Paşa Harmanı-1

1.bölüm Henüz 1926 senesi gelmemiş, Tekel denen müessese de henüz çayın gırtlağına sarılmamış ve: "Sana, benim kapımdan gayrı yerde boy göstermek yok!" dememişti. Çay, bir serbest...

Beyaz At-2

Sâmiha AYVERDİ-Ne İdik Ne Olduk 2.Maamâfih keyfî ve isâbetsiz devlet yasak ve baskılarıyla yaralı olan milletin elinde hâlâ bir şifâhî endâze vardı. Bununla idârecilerini ölçüp tartan Türk oğlunun, Allah’tan...

Beyaz At-1

Sâmiha AYVERDİ, Ne İdik Ne Olduk Belki elli, belki yüz sene sonra târih, İkinci Cihan Harbi’ni de diğerleri gibi, teşrih/ameliyat masasına yatırıp her yanından alev fışkıran bu semender...

SİTEDEN SEÇMECELER