Pazartesi, Mayıs 20, 2019

Siz Bir Taraf

Ey Muâvîler ümmeti vey düsmen-i Muhammedî ; Siz küfrânî, biz şükrânî ; siz bir taraf, biz bir taraf. Sizler tugyânî milleti, bizler Muhammed ümmeti, Siz Mervanî, biz Kur’anî ; siz bir taraf, biz bir taraf. Siz Mervanî cehennemî,...

Er Meydanı

Meydan Şiiri Şu yeryüzü er meydanı Gönül sevmez her meydanı Yüreksize yorgan döşek, Koç yiğite ver meydanı. Başbuğlar tuğ kaldıranda, Atlar dizgin dolduranda, Malazgirt'te, Çaldıran'da Sakarya'da gör meydanı. Kaytan bıyık bura bura Gakkoş, Dadaş sıra sıra Elaziz'de Çay'da Çıra, Erzurum'da bar meydanı. Ey içi boş, dışı süslü! Eli...

Hazer Kıl!

Hazer kıl kırma kalbin kimsenin cânını incitme Esir-i gurbet-i nâlân olan insânı incitme Tarîk-i ışkda bi-çâreyi hicrânı incitme Sabır kıl her belâya hâne-yi Rahmân'ı incitme Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme Elin çek...

Bayram Olur

Mevlâ bizi afvede Gör ne güzel ıyd olur Cürm ü hatalar gide Bayram o bayram olur Merhamet ede Rahîm Dermanı ver Hakîm Lûtfede lûtf-i Kadîm Bayram o bayram olur Feyz-i mehabbet-i Hak Nur-i hidâyet siyak Cennet-i â’lâ durak Bayram o bayram olur Hakk’ı seven merd-i şîr Kalbi...

Sen

Sen, aşkımı kendine çektin! Ben, kendi odamda uyuyordum; Sen beni uyandırdın; Hem de bana sesinle vurarak Uyandırdın! Ben, bu cihan deryâsının Derinliklerinde boğuluyordum, Sen beni kurtardın; Beni, Tutup kaldırarak! Bir tek sözle ve İkinci bir lâfa lüzum kalmadan Sen bana, bütün bağlarımı Koparttırdın! Kebîr diyor ki: "Sen, Gönlünle Benim gönlümü Birleştirdin!" KEBÎR

Ey Kul!

Ey kul, Beni Nerede arıyorsun? İşte, Ben tâ yanındayım. Ben, ne Hind mâbedindeyim, Ne de câmide; Ben, ne Kâbe’deyim Ne de Kailash’ta(1) Ben, ne âyin ve merâsimdeyim Ne Yoga’da(2) ve ne de Terk ve ferâgatta. Eğer sen gerçek arayıcı isen Beni derhâl görürsün; Bana bir tek lâhzada kavuşursun. Kebîr...

Kebir’den

EFENDİM’e mülâkî olmak ne müşkül iş! Yağmur kuşu, Yağmur hasretinden figan eyler; İştiyâkından ölecek hâle gelir, Ancak, yağmurdan gayrı Hiçbir suyu içmez! Mûsıkî aşkının cezb ettiği geyik İleri doğru koşar; Mûsıkî nağmelerini dinlerken ölür, Ama korkup geri çekilmez! Sen de, Şu zavallı bedene âit olan Her...

Efendim

EFENDİM, kendini gizler Ve Efendim, kendini Şaşılacak derecede açığa vurur. EFENDİM, çevremi Güçlüklerle sarmıştır Ve Efendim, Benim kusurlarımı perdelemiştir. EFENDİM bana, elem sözleri de Zevk sözleri de getirir Ve bunların kavgasını Bizzat halleder. Ben, bedenimi de, aklımı da… Efendim’e takdîm ediyorum; Hayâtımı fedâ ederim; Fakat Efendim’i Aslâ ve aslâ...

Selamun Aleykum Ey Yolcu!

Heybemde sırlarım, gök kuşaklarıyla süslü. Gönül bahçemde o sihirli kelime goncalaşmış… Ve sessiz, Ve çaresiz tek nefesçiği çektim içime… Hayattı o, bitiverdi ansızın… Ölümle koyun koyuna can kuşum, Gidiyorum…. Dostum değil sitem, karaları sevmek neyime benim, Aşkın rengi güzeldir bir de hürriyetin.. Çıktın mı...

Beyaz Adam

Sevgili beyaz adam, doğarım,siyahım büyürüm , siyahım güneşlenirim , siyahım üşürüm , siyahım korkarım, siyahım hastalanırım, siyahım ve ölürüm, hâlâ siyahım ve sen beyaz adam doğarsın, pembesin büyürsün, beyazsın güneşlenirsin, kızarırsın üşürsün, morarırsın korkarsın, sararırsın hastalanırsın, yeşilsin ve ölürsün, grisin ve hâlâ utanmadan bana renkli dersin -afrikalı bir ozan-

SİTEDEN SEÇMECELER