Pazar, Ocak 20, 2019

”Öp Babanın Elini”

Türkçe'nin zengin deyimlerinden birisi de ''Öp babanın elini'' sözüdür. İşte hikâyesi: Adam, zengin ve çapkın bir ihtiyar… Aynı zamanda dul, fakat evde yetişkin koca delikanlı bir oğlu var. Ara sıra...

Târihde Sanatkârlar

Eski Yunan’da -en yüksek medeniyet dönemlerinde bile- ressam ve heykeltraşlar yani sanatkârlar "işçi" sayılırlardı. Plutark’ın şu sözleri çok düşündürücüdür: "Biz, bir eserin kıymetini takdir ederiz ama onu yapan kimseyi aşağılarız."

Ölür müsün, öldürür müsün?

Derebeylik döneminde sinirli ve zorba bir bey; astığı astık, kestiği kestik ve hani "burnundan kıl aldırmıyor" dedikleri cinsten böyle bir Derebeyi’nin konağına elindeki bohçayla gelen dervişin biri, Ağa’ya: "--Beyi...

Üç Milyon Akçe

Kânunî Sultan Süleyman’ın Sadrâzamı ve eniştesi İbrâhim Paşa’ya bir zaman fazla gurur gelmişti. Elçileri ve sefirleri parlak elbiseler içinde ve taht üzerindeyken kabul ediyor; gözlerini mağrur şekilde süzerek, âdetâ ‘’Bu geniş ülkeyi...

Batı’da Adâlet

Eski Alman Hukuk sistemine göre hâkim, elinde asâsı ile ve güneş batıncaya veya duruşmalar bitinceye kadar kımıldamadan oturmak zorunda idi. O dönemin yargı usulü kitapları, yargıcın ‘’kızgın bir aslan gibi hâkim kürsüsüne...

Osmanlılar’da Para

Osmanlı Devleti, İstanbul’dan başka yerlerde de altın, gümüş ve bakır para bastırmıştır. Avrupa tarafında: İpsala, Gelibolu, Edirne, Üsküp, Navoberda, Selânik civârında Siderokapsi, Bosna’da Srebreniçe, Nove, Elbasan, Misistre, Sofya, Vidin, Belgrat,...

”Milletin Hazînesini…”

Birinci Sultan Mahmut , boş zamanlarında kuyumculuk yapar, yaptıklarını sattırırdı. Eline geçen paralarla kendisinin ufak tefek ihtiyaçlarını görür ve bundan büyük zevk duyardı. Bir gün vezirlerinden biri, kendisine:

”Ehil Olmak”

Kanunî Sultan Süleyman zamânında ülkemize gelen Nemse Elçisi Busbecq, hâtıralarında Osmanlı İmparatorluğu’nun durumunu anlatırken, sözü memur tayinlerine getirerek şöyle der: "Hiç kimse, filâncanın soyundan gelmiş olmakla diğerinden daha yüksek bir mevkîye çıkamaz....

”Çık Dışarı!”

1897 yılı Nisan ayında başlayan Yunan Harbi üzerine, başta Gazi Osman Paşa olmak üzere pek çok paşanın bulunduğu askerî bir komisyon, Yıldız’daki Çit Köşkü’nde toplantı hâlindeydi. Pâdişah İkinci...

Şehit Nâzım Beğ(*)

Kütahya-Nasuhçal-Eskişehir savaşlarındayız. 13 Temmuz 1921 günü düşman, bütün kuvvetleriyle cephelerimize saldırmıştı. Hedefi, Sakarya vâdilerine düşmek, dolayısıyla Ankara’ya varabilmekti. Bu, son müdâfaa savaşında Batı Cephesi Komutanlığı, Sakarya’ya çekilen kuvvetlerimizin geri emniyetini sağlayabilmek için, Nâzım Bey’in kahraman Dördüncü...

SİTEDEN SEÇMECELER