Cuma, Mart 22, 2019

Solumak

Hayat, hakîkatin yetimi… Hayâtın yetimi de, nefes! Ölünün nefes alıp vermesi eğer söz konusu değilse, dirilik, ancak nefesle kaim. O hâlde, ‘’Dâimâ Diri’’ mânâsına gelen ‘’Hayy’’ İsmi her dâim teneffüs hâlinde ve ‘’soluk alıp verebilmek’’,Hayy’in yetimi! Solumak… Sıcak havayı...

Ceset ve Ruh

Hazret-i Ebûbekir de zengindi, Hazret-i Hatice de… Zenginliklerine galebe çalan bir tarafları daha vardı ki; ikisi de ‘’ezel yetimi’’ idi. Yetimler Yurdu’nda ‘’kalp’’ sayılan dünyâ akçesini ‘’vermeye’’ tahsîs edip; yetim satın aldılar. Yetimlerin hürriyetini o yetimler...

Sakın Alınma

‘’Mağaradaki İkinin’’biri, Hazret-i Yetim’in mübârek başı dizinde olmak üzere tetikte bekliyordu. Tetikteydi zira mağaradaki bütün yılan deliklerini kendi elbisesinden yırttığı çaputlarla tıkamış; son deliği ise ayağının başparmağıyla kapatabilmişti. Tek isteği; dizinde yatan Yetim’in, birazcık...

Ahh!

İsimlerinin baş harflerinden cihâna dipdiri bir feryat bırakan peş peşe üç diriydi onlar; Bir baba,iki oğul..Ali’den (A),Hasan’dan ve Hüseyin’den birer (H)! Onlar, bir şimşek gibi çakıp; iğreti dünyâyı aydınlatınca, geriye öyle bir (AHH!) kaldı ki;...

Can Yetimi

4. Bir gün, Hazret-i Yetim, mübârek kılıcını Hayder-i Kerrâr’a verdi;’’ cihâdın mübârek olsun!’’ der gibiydi. Hayder-i Kerrar’daki ‘’kerrar’’ın mânâsına tam uymak için; O da mübârek kılıcı mübârek dudaklarına götürdü, öpüp başına koydu ve herkesten önce kendine...

Toprağın Babası

Adı,Ebû Türab’dı ;’’Toprağın babası’’ydı..ama ‘’yetim’’di işte! Yetimliği , belki biraz da babası Ebû Tâlip’den geliyordu. O’nun gibi ‘’babalı yetim’’ öyle çok ki.. Ve O da tuttu on iki yaşında Hazret-i Yetim’i kendisine ‘’öz baba’’ seçti. Sen olsan, ‘’öz’’...

Yetim

Rivâyet olunan odur ki gerçek âşık, yetimdir. O,dâimâ ağlar. Kopup geldiği vatanın hasretiyle öyle yanar öyle yanar ki; hiçbir şeyle avunup tesellî bulamaz.’’Gönül’’ dedikleri ‘’beşik’’te yegâne eğlencesi boncuklardır, taşlardır. Bu mübârek taşlara -bilenler- ‘’yağmurtaşı’’ adını vermiş. Yeni...

SİTEDEN SEÇMECELER