Devlet Ne İdi?

0
288

Bâzı edebiyatçı ve nüktedan kimseler vardır; durup dururken yarı şaka, yarı ciddî öyle bir söz söylerler ki, daha sonraları herkes şaşar kalır.

O gelişi güzel söylendi zannedilen söz, derin bir hikmet taşımakta, bâzen de târihi özetlemektedir.

İşte bunlardan biri:

Köse Rauf Paşa, vezir olduğu zaman maârif bakanlığı ve İran elçiliği yapmış bulunan Münif Paşa:

‘’Üç tuğlu vezîr olurdu evvel

Üç tüylüsü oldu şimdi peydâ

Üç tüy ile üç tuğu kıyâs et

Devlet ne idi ne oldu hâlâ!’’

Demiştir.

Yorum yapabilirsiniz...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.