Hadîs-i Şerîf

“ACILARA, RÂHMAN OLAN ALLAH MERHAMET EDER; YERYÜZÜNDE OLANLARA ACIYINIZ. BU SÂYEDE SEMÂDA OLANLAR DA SİZE ACIR. ” -Hadîs-i Şerîf-(Amr Bin As’dan)-

Hâdis-i Şerîf

“Birbirinizi çekememezlik gibi kötü huya kapılmayınız, öfke hıncınızı birbirinizden çıkartmaya kalkışmayınız; ayıplarınızı araştırmayınız, Allah size nasıl emretmişse öyle kardeş olunuz!” -Enes b. Mâlik’ten-

Sevgi

Kur’an-ı Kerim’de “sevgi” sözüne sıkça rastlanır. Meselâ “Allah iyilik edenleri sever.”(Bakara 2/195), “Tövbe edenleri sever.”, “Temizlenenleri sever”(Bakara 222),”Müttekileri sever”(Al-i Imran 3/76), “Sabırlı olanları… Devamı »

Peygamberimizin Ahlakı-1

Hazret-i Peygamber’in ahlakı, “Onun çok külfetsiz bir dostluğu vardı. Yumuşak huylu idi. Yaradılış itibariyle asildi. Arkadaşlığı güzel, yüzü güleç idi. Aşırı gülmezdi fakat… Devamı »

ÂYET VE HÂDİSLER

“Ahde vefâsı olmayanın îmânı da olamaz!” -HADÎS-İ ŞERÎF- *** “İnsanların en ağır ızdırâba mâruz kalanları, peygamberlerdir. Peygamberleri, velîler tâkîb eder. Sonra, onları izleyenler,… Devamı »

Hicri Yılbaşı

Hicrî Takvim’in ilk özel günü,1 Muharrem’dir. Hicrî Yıl, Peygamber Efendimiz’in 622 yılında Mekke’den Medîne’ye hicreti ile başlarsa da, takvim olarak kabûlü, Hicret’ten onaltı… Devamı »

Hicri Yılbaşı

Dertli Dolap Ailesi Olarak Hicri Yılınızı Tebrik Eder, Hayırlar Getirmesini Niyaz Ederiz.

Hazret-i Rifâî’den Hikmetli Sözler

Hazret-i Rifâî’den, *Dostuna küçük bir hatâsından dolayı küsme. *Dostun bir hatâ yaptığında kendin yapmış gibi mahcup ol. *Kendi ayıp ve noksanlarını bilmeyen kimsenin… Devamı »

Namaz-1

“Sonra arkalarından öyle bir nesil geldi ki, namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasına uğracaklardır. (Meryem Suresi: 59) “Beni zikredin ki,… Devamı »

O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.(En’âm Suresi, 59)

Hz. Ali(k.v). Efendimizin Mektubu 1

Bu metin Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v)’nin damadı ve halifesi Hz. Ali(k.v) Efendimizin, büyük oğlu Hz. Hasan Efendimize ömrünün sonunda yazdığı mektup Nechü’l Belâğa’dan… Devamı »

Hayırlı Kandiller

KANDİLLER KANDİL OLSUN! (…“Ey! Evvel de benim, Âhir de … Zâhir de benim, Bâtın da” buyuran Yüce Allah’ımız! Biz, senin adını andığımız, sana… Devamı »

Kandiller kandil olsun!

(…“Ey! Evvel de benim, Âhir de … Zâhir de benim, Bâtın da” buyuran Yüce Allah’ımız! Biz, senin adını andığımız, sana ibâdet ettiğimiz mâbetleri,… Devamı »

Bir Hadis-i Şerif

Enes Bin Mâlik (R. A) rivâyet ediyor: Peygamber Efendimiz: “Yemek yeyip veya su içtikten sonra, bunlara hamd eden kulundan Allah râzı olur” buyurmuşlardır.… Devamı »

Yine Böyle Bir Gece

On dört asır evvel yine böyle bir geceydi, Kumdan ayın on dördü gibi bir Öksüz çıkıverdi! Lâkin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler;… Devamı »

Aramak ve Bilmek

Bilgi iki çeşittir. Dil ile bilgi;bu,Allah’ın kulları üzerinde bir delildir. Kalp ile bilgi;bu da yüce bir bilgidir.Kul,Allah’dan ancak bu bilgi ile korkar. –Hz.Ahmed… Devamı »

Kandiliniz Kandil Olsun

”Basmasa mübârek kademin rûy-i zemîne/Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm” (Eğer mübârek ayağın yeryüzüne basmamış olsaydı,toprakla teyemmüm kimseyi temizlemezdi.)

Kurban-Yakınlık(*)

Kurban “yakınlık” manasındaki “kurb” kökünden gelmektedir. Kurbanın asıl amacı Allah yakınlığını kazanma düşüncesidir. Dini terim olarak kurban, Allah’a yakınlık sağlamak niyetiyle belli özeliklere… Devamı »