Dost!

0
210
Kubbealtı Lugatı

“Ne var ki Allah’ı zikr ü tesbih etmesin. Her şey her şey onu söyler. Hazreti Ali bir gün bir kilisenin önünden geçerken çan sesinden mest olmuş dinliyormuş. Birisi “Aman Ali!Burası kilisedir, ne yapıyorsun?” demiş. Hazret-i Ali’ de cevâben: “Bu çan sesleri de Allah’ı zikrediyor, onu dinliyorum!” demiş.

Kâbe’de, puthânede, hânede, vîrânede çağırırım, dost, dost…”(Sâmiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol, Sofi Huri, Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık, syf. 40110404194_857125660974170_2393375471495687087_n

Yorum yapabilirsiniz...