Dost – Sâmiha AYVERDİ

1
299

Dünya geçidinin son durağındayız. Kim, şanına ne düşerse onu eylesin, onu söylesin. Ammâ Dost’un sesi, nâsiblinin mehdine de nâsibsizin zemmine de kulak vermeden, insanları imâna, amele, ahlâka, fazilete, edebe ve birliğe dâvet yolunda, yorulmadan, bıkıp usanmadan çağırmaktadır.
Neden duymuyoruz? Duysak da, neden anlamıyoruz? Anlar görünsek de neden amel etmiyoruz?

*

Dünya çarkı dönüyor, dönüyor…
Verdiklerini almak, giydirdiklerini soymak, insân dânesini öğütmek için durmuyor, doymuyor, dönüyor.
Hem de aç gözünden utanmadan, kıyasıya dönüyor, dönüyor… Ne vermişse, hepsini geri istiyor.
İsteyecek elbet. Tabiat kanûnudur. İstesin. Alsın götürsün. Biz borçluyuz. O ise alacaklı.
Verirsek ne gam? Mâdem, bir saadetlinin gölgesindeyiz. Kıyametlere uzayan bu gölgeden, yeter ki Allah ayırmasın.


(Miyânemizde bir keremli Dost var. Toprağın üstünde de olsa, altında da olsa, her zaman rehber, her zaman yâr-ı vefâdâr…

O, kime yâr değil ki?.. Kendisini tanıyıp sevmek bahtiyarlığına erenlere de… tanımayıp ulu orta çekip çekiştirmek tâlihsizliğine uğramış olanlara da…

Herkese, bütün yaradılmışlara yâr-ı vefâdâr… her zaman keremli, her zaman rehber…)

Beylerbeyi 1978

Sâmiha AYVERDİ – Dost