Hicri Yılbaşı

Dertli Dolap Ailesi Olarak Hicri Yılınızı Tebrik Eder, Hayırlar Getirmesini Niyaz Ederiz.

Ehl-i Beyt Sevgisi

Ehl-i Beyt’i sevmekten bahsediliyordu: –‘’Ehl-i Beyt’e muhabbet, onların yoluna gitmekle olur. Yoksa, imânım Alî, medet yâ Hüseyin demekle değil… onların irsine, yoluna gitmek… Devamı »

On Muharrem

Ağlasın gözler, Muharrem geldi âh kan ağlasın Taşsın hem Dicle, Fırat, Seyhûn u Ceyhûn çağlasın Titresin yer gök, boyansın kana cümle kâinât Âh-ı… Devamı »

Hz. Hüseyin’den

Hazret-i Hüseyin anlatıyor: (Babam Hz.Ali’ye, Peygamber Efendimiz’in, meclisinde bulunan dost ve arkadaşlarına karşı nasıl davrandıklarını sorduğumda şöyle anlattılar: ‘’Resûlullah Efendimiz; her zaman güler yüzlü,… Devamı »

Siz Bir Taraf

Ey Muâvîler ümmeti vey düsmen-i Muhammedî ; Siz küfrânî, biz şükrânî ; siz bir taraf, biz bir taraf. Sizler tugyânî milleti, bizler Muhammed… Devamı »

Medet Ya Ali!

”İnsanı iki şey helâk eder;biri nefsinin arzusuna uymak,öteki de övülmeyi sevmek” buyuran Hazret-i Ali Efendimiz,Milâdî 661 yılında Kûfe’de,bugün şehîd edilmişti.  

Yorum Yok!

Bugün, 10 Muharrem. Üstte Hazret-i Hüseyin’in kanlı gömleği görülüyor.

Ağıt!

Yezit denen kanlı zalim! Nasıl kıydın Hüseyin`e? Tarih yazmaz böyle vahşet, Nasıl kıydın Hüseyin`e? Milleti nâra yandırdın, İnsanlığı utandırdın. Sen Allah`ı mı kandırdın?… Devamı »

Ya Ali!

On sekiz bin âleme güzelliğin yansımış, Cemâlin benzer güle; gördüm ben de Yâ Ali! Cümle canlar cânını yollarına adamış, Cânımı iste hele; verdim… Devamı »

İsmini Siz Koyun

Bana kalsaydı, Hazret-i Ebû Cehil derdim. Evet, zamân-ı saadet’te, Peygamber Efendimiz’e bunca eziyet ve çileler çektiren Ebû Cehil’e nisbetle Muâviye, babası ve evlâtları… Devamı »

Kerbela ve Fuzuli

Büyük Türk şâiri ve Ehl-i Beyt âşığı Fuzûlî, Hazret-i Hüseyin’in Kerbelâ’da şehîd edilişini anlatmak gayesiyle büyük bir eser kaleme almıştır. Hadîkatü’s-Sü’edâ yâni Saâdete… Devamı »

Hüseyni Mersiye

Hâfız Celâl Yılmaz’ın sesinden Hüseynî mersiye Geçti bir yıl, yine bir mâh-ı Muharrem geldi Göze nem, gönle elem her yana mâtem geldi. Ah!… Devamı »

Biz de Ehl i Beyt

LEDÜN İLMİ’nin yâni mânevî ilmin tâlim ve tedrîsini esas alan tasavvuf kültürümüzde, Ehl-i Beyt’in çok ayrı bir yeri vardır. Zîrâ ilk dört halîfeye… Devamı »

Muharrem-1

Hicrî Takvim’in ilk özel günü,1 Muharrem’dir. Hicrî Yıl, Peygamber Efendimiz’in 622 yılında Mekke’den Medîne’ye hicreti ile başlarsa da, takvim olarak kabûlü, Hicret’ten onaltı… Devamı »

Yükseklik

Ehl-i Beyt 3

*Peygamber Efendimiz’in,’’cennet çiçeklerim’’ dediği torunları… yâni,’’Ehl-i Beyt’im Nûh’un gemisine benzer; ona binen kurtulur’’ hadîsinin odağı olanlardan Hazret-i Hasan zehirlenerek; Hazret-i Hüseyin ise, eski… Devamı »

Ehl-i Beyt 2

*En güvenilir hadîs âlimlerinin ittifakla naklettiği bir başka hadîs de şudur: (Şu bir gerçek ki ben yakında ölüm aracılığıyla Hakk’a dâvet olunup gideceğim.… Devamı »

Muharrem Ayı 3

Hz.Ali’den sonra Muâviye Şam’da duruma tamâmen hâkim olmuş, Hz.Hasan, hilâfetten ferâgat ettiği halde iktidar hırsı ile onu zehirletmiştir. Geriye bir tek Hz.Hüseyin kalmıştır.… Devamı »

Muharrem Ayı 2

Peygamber Efendimiz Asr-ı Saâdet’de, geldikleri zaman bütün peygamberlerin ana vasıflarını üzerinde toplamış en büyük insan olarak geldi. Onun için de sâdece dinî yol… Devamı »

Ehl-i Beyt 1

Hicrî takvime göre yılbaşı, bu sefer 29 Aralık 2008 gününe rastlıyor. Yâni Hicrî aylardan Muharrem’in ilk günü…Bu târih, pek çok olayın yaşandığı, yeni… Devamı »