Esrik Deve

0
264

’’ÂHİR’i gören göz, hakîkati görebilir. AHIR’ı gören göz ise gururdan ve hatâdan ibârettir.’’

*

‘’Senin, gizli gizli attığın nâralar dostların kulağına geliyor; duyuyorlar onlar!

Bir şeyi olan, bir özrü, bir derdi bulunan kişi, anlaşılır. Deve katarının içindeki esrik deve gözünden, yürüyüşünden, ağzının köpürüşünden, daha da başka şeylerinden belli oluverir:

(Secdelerinin izleri yüzlerinden belli olur, yüzlerinde görünür.)’’

*

‘’Mayasında yücelik olmayan, büyüklerin adlarını duymaya dayanamaz.’’

—Hz.Mevlânâ—