Ey Kul!

1
249

(…Âhirete gittikten sonra bir şey yapılamayacağına göre, sermâyemizi peşin göndermemiz ve berâber götürmemiz gerek…
Bu sermâye nedir?..Allah’ın istediği kulun vasıfları nelerdir dersek,şu birkaç noktayı sıralayabiliriz:

–Cenâb-ı Hakk’ın talep ettiği kul, kalb-i selîm sâhibi olan kuldur. Gönlü berrak su gibi, gıll-u gıştan, kin ve nefretten, kötü zanlardan arınmıştır.

–Sevgi doludur. Yalnız insanı değil, kurdu kuşu bütün yaradılmışları sevendir.

–Cömerttir, vericilerin en büyüğü olan Allah’ın vasfı ile vasıflanmıştır.

–Allah’ın emrettiklerini yapan, men ettiklerinden sakınandır. Amel husûsunda te’vîle kaçmayan, tembelliğe düşmeyendir.

–Aczini bilmekten gelen bir edeple edeplidir…

–Her zerrenin kendisi için bir Cebrâil olduğunu idrâk edecek irfâna sâhiptir.

–Hizmet ehlidir, gayret kemerini kuşanmıştır.

*
Ey kul,toprak altında elini kaldıramazsın;bugün imkân elinde iken kaldır ve Hakk’a niyazda bulun!…)
–İlhan AYVERDİ–

1 YORUM

Yorum yapabilirsiniz...