Mehmed Dede’yi Anıyoruz

BÜTÜN(*) Bir Mehmed Dede vardı. Aramızda herhangi bir kan akrabâlığı,hattâ sıhriyet olmadığı hâlde,her kuşun diline saygılı olan bu derviş kişi,benim kardeşim,ağabeyim sayılırdı. Bir… Devamı »

Sohbetler-64

“…Meselâ tencereyi ateşe koymuş kaynatıyorsun, o dereceye geliyor ki kapağını atıp taşacak…o vakit bir bardak soğuk suyu alıp içine döker, tekrar kapağını örtersin. Kaynar,… Devamı »

Sâmiha Ayverdi-7

“…nasıl acınmasın ki, dünyalığı başından aşmış bu zavallı insan, varlığı, dirliği bulmuş ama kendini kaybetmiş, kendi kendisiyle alâka ve râbıtayı koparmıştır. Mânâ değerlerini… Devamı »

Sâmiha Anne’den…

“Bu mükevvenâtın, bu mükemmel ve kusursuz cihânın, büyük bir şuûr tarafından tertip ve idâre edildiğini nasıl düşünemiyorsun? Sen ki, kunduranın bağından, ceketinin düğmesine… Devamı »

Sâmiha Anne’den…

Türk Milleti, cenklerden mâğlup çıkıp, uğradığı ağır hezimetlerle dolu kanadı kırıldığı devirlerin hiçbirinde, hatta imparatorluğun son nefesini vermekte olduğu sıralarda dahi, gün gelip… Devamı »

Mesnevî-i Şerif’ten Hikmetler 1

Gerçekten vücut, ruh için kafestir. Bu kafese bir değil, bir sürü kuşlar girip çıkar. Giren kuşlar, nefsânî kuvvetler; cismânî hevesler ve şeytânî endişelerdir.… Devamı »

Dost!

“Ne var ki Allah’ı zikr ü tesbih etmesin. Her şey her şey onu söyler. Hazreti Ali bir gün bir kilisenin önünden geçerken çan… Devamı »

Sohbetler-56

Bir müddetten beri bozuk olmadığı halde işlemeyen asma saati göstererek: -“Bakın saat artık işliyor! dedi. Münîre Hanım demin soruyordu ki: “Bu kötü ahlâklardan… Devamı »

Ebeveyn ve Evlât Münâsebetlerine Dâir -1

Aziz Gençler, bir pedegog değilim ama mâdem ki çocuk terbiyesi hakkında konuşmak istiyorsunuz, dilimin döndüğü aklımın yettiği kadar söyleyeyim. Evlât, ne bir müstemlekedir… Devamı »

Ölüm

Münîre Hanımefendi-Ah efendim.. Vâkıa ölüm ihtiyara gence bakmazama; eskiden, daha vaktimiz var genciz! derdik. Halbuki şimdi yetmiş yaşıma geldim… Yine elde bir sermâye… Devamı »

Ölüm-3

-“Bu kış mevsiminin gelmesi, nasıl ağaçların yapraklarına, dalına budağına tesir ediyorsa, ölümün pîşdârı, öncüsü olan hastalıklar da bu vücut ağacının yapraklarına öylece tesir… Devamı »

Sohbetler 42

Uluorta söylenen bir sözden gıybet çıkması üzerine Hz. Ken’a Rifâî: -“Arabaya bindiğim vakitte hayvana kampçı vurulunca nasıl canım acırsa, birisi gıybet olunduğu vakitte… Devamı »

Sohbetler 39

“İnsanlık, yalnız iyilik sâhibi olmakla tahakkuk etmez. Zîra bâzı kimsede iyilik yapmak isteği, bir meşrep, bir alışkanlık hâlindedir. İyilik yapar. Fakat kendisinde iyi… Devamı »

Sohbetler 35

“Bayram münasebetiyle Reşar Bey gelmişti. Ona dedim ki: Oğlum, sen, sevdiğimiz Esat Bey’in oğulusun. Âile seninle hep iftihar etti… Yüzünün akı ile tahsîlini… Devamı »

Sohbetler 34

Bir kimseden bahsederken, söylemiş olduğu sözlere yarı alay tarzında gülüştük. Hocamız eliyle sükût işareti yaparak: -“Bir gün Hazret-i Ayşe pencereden bakıyordu. Efendimiz’e: Bakın… Devamı »

Sohbetler 32

“Dünyâda ayniyet yoktur, benzeyiş vardır. Hiçbir kum tânesi yoktur ki diğer bir kum tânesinin eşi olsun. Ne yaprak bir başka yaprağın aynı, ne… Devamı »

Sohbetler 30

“Ne güzel sözdür; Derviş hâzıra eyvallah demek düşer. Çünkü derviş geçmişle kayıtlanmaz, gelecekle de meşgul olmaz. Hâle râzı olur. Zirâ geçmiş de, gelecek… Devamı »

Hakkımızda

Web Sitemiz: www.dertlidolap.com Facebook:www.facebook.com/dertlidolapcom Twitter:www.twitter.com/Dertli_dolapcom Dertlidolap “Bir Tasavvuf Mecmûası” olarak vazife görmektedir. Rıza Tekin Uğurel’in yazılarından ve fikirlerinden oluşan bir kişisel internet sitesidir. Kendisinin… Devamı »

Mevlânâ’yı Anma Gecesi

Bütün dostları bekliyoruz.. Gönderi by Dertlidolap.

İsmini Siz Koyun(*)

(Yâ Rabb,beni dûr eyleme evlâdı Alî’den) Bana kalsaydı, Hazret-i Ebû Cehil derdim. Evet, zamân-ı saadet’te, Peygamber Efendimiz’e bunca eziyet ve çileler çektiren Ebû… Devamı »