Gider idim Ben

0
223

Gider idim ben yol sora yavIak uzamış bir ağaç

Böyle lâtif böyle şirin gönlüm eydür birkaç sır aç

Böy’luzamak ne mâ’nidir çünkü bu dünyâ fânîdir

Bu fuzulluk nişânıdır gel beri miskinliğe geç

 

Böyle lâtîf bezenüben böyle şirin düzeniben

Gönül Hakk’a uzayıben dilek nedir neye muhtaç

Ağaç kanı devran döner kuş budağa bir kez konar

Dahî sana kuş konmamış ne güvercin ne hod turaç

 

Birgün sana zevâl eresüce kaddin ine yere

Bullakların oda gire kaynaya kazan kıza sac

Yûnus şimdi sen bir nice esrüklüğün yüzbin onca

Kur’ağaca, yol sorunca teferrücle yoluna geç

Yunus Emre

——————————————-

Yavlak: Çok fazla

Lâtif (a): Yumuşak,hoş

Sırr (a): Gizli

Fâni (a): Ölümlü, fena bulan, geçici, yok olucu

Fuzulluk: Münâsebetsizlik, sırasız töresiz iş yapan, fodul

Miskinlik: Mânevî yokluk, benliği terketme

Karımak: Kocamak, ihtiyarlamak

Devr’an (a): Dönmek, zaman

Turaç: Kekliğe benzer bir kuş

Zevâl (a): Yok olma, son bulma

Kadd:Boy,pos

Teferrüc:Ferahlamak

Yorum yapabilirsiniz...