Sen Doğru Yürü de

Şeyhlerden birinin huzûrunda: –‘’Filânca kişi, benim hakkımda kötü söylemiş.’’ Diye şikâyette bulundum. Şeyh: –‘’Sen onu iyilikle utandır.’’ Dedi. * Sen doğru yürü de… Devamı »

Bir de Beni Gör!

Allah’ın rahmeti, günahlar içinde kaybolmuş birinin yoluna hidâyet kandilini tuttu; O da böylelikle hakîkat ehline karıştı. Dervişlerin sohbeti berekâtıyla ve onların sözlerindeki samîmiyetin tesiriyle ahlâkındaki kötülükler… Devamı »

Marifet Nuru

Bir âbidi anlatırlar; gecede on batman yemek yer, şafak vaktine kadar da hatim indirerek namaz kılardı. Bir gönül eri bunu işitti: -‘’Yarım ekmek yiyip de… Devamı »

Yoksa Zalim Alır

Rum memleketinde (Karaman ili) bir kervanı soydular, hesapsız bir serveti alıp götürdüler. Tüccarlar ağlayıp inlediler, Allah ve Peygamber hakkı için yalvardılar. Faydası olmadı. Lokman… Devamı »

Derviş Halli Ol!

Sâlihlerden biri, rüyâsında bir pâdişâhı cennete girmiş, bir âbiti de cehenneme gitmiş olarak gördü. ‘’Onun yükseklerde olmasının, bunun da alçaklarda kalmasının sebebi nedir? Biz,… Devamı »

Kim Anlar?

Baalbek Câmii’nde vaaz yoluyla birkaç kelime söylüyordum; donmuş, gönlü ölmüş ve sûret âleminden mânâya yol bulamamış bir cemaat vardı. Gördüm ki sözüm tesir… Devamı »

Zunnun Dedi ki

Vezirlerden biri, Zünnûn-ı Mısrî’nin huzûruna çıktı: –‘’Gece gündüz Sultana hizmet etmekle meşgûlüm. İyiliğini umuyorum, ama kötülüğünden de korkuyorum.’’ Diye himmet diledi.  Zünnûn, ağlamaya… Devamı »

Kuruntu Perdesi

Hatırımdadır; çocukluk yıllarımda pek sofuydum. Zühde ve perhize çok düşkündüm. Bir gece babamın yanında oturuyordum. Bütün gece gözümü yummamış, Kur’ân-ı Kerîm’i elimden bırakmamıştım. Çevremizde… Devamı »

Hizmet Eşiği

Hükümdarın biri, dîvânındakilere emir verdi: ‘’Filân adamın maaşını iki katına çıkarın, çünkü saraya devâm ediyor ve emrime âmâde! Öbür hizmetçiler ise işlerini ciddiye… Devamı »

Meyveli Ağaç

*’’Denizde sayısız faydalar var ama, selâmet istersen kıyıda bulursun!’’* *’’Doğruluk, Allah’ın rızâsını çeker. Ben, doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim.’’* *’’Allah’ın takdiriyle biri düştü… Devamı »

Öl Daha İyi!

Bağdat’ta duâsı geçer bir derviş peydâ olmuştu. Yusuf oğlu Haccac bunu çağırdı: ‘’Bana hayır duâ et!’’ dedi. Derviş: ‘’Tanrım, dedi, şunun canını al!’’… Devamı »

İyi Söyle, Geç Söyle

*Konuşmadan bir köşede oturan sağırlarla dilsizler, dilini tutamayan kimseden üstündürler. *Ağızdaki dil nedir, a akıl sâhibi? Hünerli kimsenin hazîne anahtarı değil mi? İçerdeki… Devamı »

Adam Ol, Yürü!

*Bir gün bana, hamamda, sevimli bir insan hoş kokulu bir kil verdi. Kil’e dedim ki: ‘’Mis misin, yoksa amber misin? Gönlü alıp giden… Devamı »

Ey Filan!

(Şiraz’lı Sâdî’nin Gülistan isimli eserinden) Sebüktekin oğlu Sultan Mahmud’u(1) –ölümünden yüz yıl sonra- Horasan(2) hükümdarlarından biri rüyâda gördü: güyâ vücûdu tamâmiyle dökülmüş, toprak… Devamı »