Hıdrellez

6 Mayıs, bahar mevsiminin başlangıcıdır;Türk Dünyâsı’nda ve  ülkemizde de asırlardan beri ‘’Hıdrellez’’ adıyla kutlanmaktadır.Yâni Hıdrellez, mevsimlik bayramlarımızdan biridir.Genel çizgileriyle Hıdrellez hakkında şu görüşlere… Devamı »

Vakit Hâlâ Erken

Bir sürü zor sualin cevâbını şu daracık aklımla arayacağıma, aynı aklı, hayâtı baştanbaşa zekât olan bir “akıl sâhibi” aramakta kullansaydım, demeyesin;vakit, hâlâ erken… Devamı »

Aramak ve Bilmek

Bilgi iki çeşittir. Dil ile bilgi;bu,Allah’ın kulları üzerinde bir delildir. Kalp ile bilgi;bu da yüce bir bilgidir.Kul,Allah’dan ancak bu bilgi ile korkar. –Hz.Ahmed… Devamı »

Doğru Rüzgar

”Bir gönül, hayâle düştü mü delil getirsen bile hayâli artar.” –Hazret-i Mevlâna–

Talihli Dal

Sen Kendini Anla!

Hazret-i Mevlânâ şöyle buyurur: (Kısa görüşlü köhne anlayışlılar,fikre yüz türlü hayâl getirirler. Herkesin doğru  işitmeye kudreti yoktur.Her kuşcağız bir inciri bütün  olarak yutamaz.Hele ölmüş,çürümüş,hayâllere dalmış kör… Devamı »

Komşu Hakkı

 Anlattıklarına göre iri yarı bir bebek olarak doğmuşum ve babam beni ‘’Gürbüz Çocuk Yarışması’’na sokmak istemiş. Fakat bu isteği için başvurduğu ‘’Şekerci Dede’’… Devamı »

Mahalle Kavgaları

Eskiden,mahalle kavgaları olurdu.Çocukluğumun hâtıraları arasında belki de en fazla kendisine yer bulan şey,’’Hıdırlık Kavgaları’’dır. Bizden önceki nesiller, bu kavgaların daha ‘’dört başı mâmur’’(!)… Devamı »

Papazın Cevabı

Demek ki bizim mahalle daha önceden ‘’gâvır mehellesi’’ imiş. Bunca Rum komşumuz ve birbirine yakın iki kilisenin varlığı, bunu gösteriyor. Şaka bir tarafa,… Devamı »

Balıkçı Ahmed Ağa

Bundan önce Çapraz Sokağı’ndaki Balıkçı Ahmed Ağa’dan söz ettik ya… Ahmed Ağa ekseriyetle evinin bahçesine kurduğu salıncakta yatıyor. Bir gün, bahçe kapısı ‘’tak,… Devamı »

Sangı Bengi

Annemin babası Şükrü Dede erken vefat etmiş ve Ninem, dayım ve annemle kala kalmış. Dayım küçük, annem ise küçücük. Maddî sıkıntıları o derecede… Devamı »

Kadir Bilene

Türk Milleti’nin vakarını, sabrını bilmeyen; onun bu önemli huyunu târihin tozlu sayfalarına sormaktan da bigâne olanlar, insanımızın şu günlerdeki sükûtunu gene yanlış anladılar.… Devamı »

Karakoç’a Mektup

Benden selâm olsun Koç kardaşıma, Hâin çaşıt, belli oldu yazıyom. Boynu ipli, Moskova’nın itleri, Bozkurtlardan dilli oldu yazıyom. Millet oldu kılıcıma tapanlar, Pek… Devamı »

Boraltan Köprüsü

Önce medyadan alınan şu haberi okuyalım: (Azerîlerden Büyük Ayıp Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki bir anıttan Türkiye bayrakları indirildi. İktidarı suçlayan Azeri muhalefeti ise olaya… Devamı »

“Yazar” Ne Yazar?

Eskiden olsa,’’eline kalemi kâğıdı alan kendini yazar sanıyor’’ derdik.Önce kalem kâğıt sırra kadem bastı; daktilo, onların fiyakasını bozdu. Peşinden şimdiki durum ortaya çıktı;… Devamı »

Gıbidik

İnsanın ne kadar hunhar, ne derece zâlim ve tahripkâr bir mahlûk olduğunu anlamak için tâ uzaklara gitmeye ne hâcet? Kütahya’nın Hisar’ına baksanız; Hisar’dan… Devamı »

Kılıç Artığı

Mahalledeki gayr-ı Müslim komşularımız için de ‘’hanımsız, beğsiz’’ veyâ ‘’efendisiz’’ konuşmayan; Artin’e dahî ‘’Artin Ağabey’’ dedirten terbiyemiz, Sait Ağa’nın oğlu delilik yapsa bile, ona da… Devamı »

Temel Taşları

Mahallede, en az Sait Ağa ve onun oğlu İzzet Ağabey kadar korktuğumuz büyüklerden biri de ‘’Hacı Baba’’ dediğimiz Derviş Beğ’di.Upuzun boyu, gülmeyen yüzü… Devamı »

Mor Hatıra

Ben, günlerden bir gün, yukarıdan şimşek hızıyla inip, bu direğe çarptım. Demirden yapılmış olan elektrik direği, tam da iki bacağımın arasında kaldı. Ben… Devamı »

Kayık

Arabacı Sait Ağa da nur içinde yatsın. O’nun eve geliş saatleri –Aktakke Hoca’nın tersine—biz çocuklar için tam bir ‘’kâbus’’ zamânıydı. O’ndan sâdece çocuklar değil, mahallenin… Devamı »