Komşu Hakkı

 Anlattıklarına göre iri yarı bir bebek olarak doğmuşum ve babam beni ‘’Gürbüz Çocuk Yarışması’’na sokmak istemiş. Fakat bu isteği için başvurduğu ‘’Şekerci Dede’’… Devamı »

Mahalle Kavgaları

Eskiden,mahalle kavgaları olurdu.Çocukluğumun hâtıraları arasında belki de en fazla kendisine yer bulan şey,’’Hıdırlık Kavgaları’’dır. Bizden önceki nesiller, bu kavgaların daha ‘’dört başı mâmur’’(!)… Devamı »

Papazın Cevabı

Demek ki bizim mahalle daha önceden ‘’gâvır mehellesi’’ imiş. Bunca Rum komşumuz ve birbirine yakın iki kilisenin varlığı, bunu gösteriyor. Şaka bir tarafa,… Devamı »

Balıkçı Ahmed Ağa

Bundan önce Çapraz Sokağı’ndaki Balıkçı Ahmed Ağa’dan söz ettik ya… Ahmed Ağa ekseriyetle evinin bahçesine kurduğu salıncakta yatıyor. Bir gün, bahçe kapısı ‘’tak,… Devamı »

Sangı Bengi

Annemin babası Şükrü Dede erken vefat etmiş ve Ninem, dayım ve annemle kala kalmış. Dayım küçük, annem ise küçücük. Maddî sıkıntıları o derecede… Devamı »

Gıbidik

İnsanın ne kadar hunhar, ne derece zâlim ve tahripkâr bir mahlûk olduğunu anlamak için tâ uzaklara gitmeye ne hâcet? Kütahya’nın Hisar’ına baksanız; Hisar’dan… Devamı »

Kılıç Artığı

Mahalledeki gayr-ı Müslim komşularımız için de ‘’hanımsız, beğsiz’’ veyâ ‘’efendisiz’’ konuşmayan; Artin’e dahî ‘’Artin Ağabey’’ dedirten terbiyemiz, Sait Ağa’nın oğlu delilik yapsa bile, ona da… Devamı »

Temel Taşları

Mahallede, en az Sait Ağa ve onun oğlu İzzet Ağabey kadar korktuğumuz büyüklerden biri de ‘’Hacı Baba’’ dediğimiz Derviş Beğ’di.Upuzun boyu, gülmeyen yüzü… Devamı »

Mor Hatıra

Ben, günlerden bir gün, yukarıdan şimşek hızıyla inip, bu direğe çarptım. Demirden yapılmış olan elektrik direği, tam da iki bacağımın arasında kaldı. Ben… Devamı »

Kayık

Arabacı Sait Ağa da nur içinde yatsın. O’nun eve geliş saatleri –Aktakke Hoca’nın tersine—biz çocuklar için tam bir ‘’kâbus’’ zamânıydı. O’ndan sâdece çocuklar değil, mahallenin… Devamı »

Aha Cennet

Kulakları zor işittiği için, kendisi dâima yüksek sesle konuşan Aktakke Hoca; tertemiz sakallı, uzun boylu bir dede idi ve biz onun elini öpmek için… Devamı »

Yasak Bölgeler Ve

Mahallenin çocukları birkaç kişiden çok korkardı. Bunların başında Marisa ve Sait Ağa gelirdi. Marisa’dan korkardık… Çünkü evinin bahçesine kaçan – o da çok sık kaçardı… Devamı »

Rum Komşularımız

Nüfüsta kaydım Servi Mahallesi gözükse de doğduğum mahallenin adı, Gazi Kemâl’di. Buradaki komşularımız ve onlarla iç içe geçen hayâtımız ne kadar da güzel… Devamı »

Ahırardı

‘’Aharardı’’,bir zamanlar ne güzel bir yerdi. Biz, oraya ‘’Aharardı’’ derdik ama, neden ‘’Ahırardı’’ olduğunu ne ben bilirim, ne de bir başkası. Orası, hem… Devamı »

Azimanım Teyze

Bizim Mahalle’de bir ‘’Ajîmânım deyje’’ vardı. Hemen karşımızdaki Kurtuluş İlkokulu’nun çikolata renkli hizmetlisi idi. Yâhut, Hızır gibi birisi! Esmerden esmer ve belli ki… Devamı »