Hayırlı Kandiller

0
408

balk-kuu

(Sıratı geçmek için ahireti beklemeğe lüzum yok… Onu, burada geçmektesin…

Tekrarlıyorum:Ayağınızı denk alın!..Gafletin yeri,vakti,zamânı değil!..Burası muhârebe meydanıdır.Kurşun kime isâbet ederse o gider.Gıybet,arabozuculuk,yalan,iki yüzlülük ve gaflette bulunmayın.Her yerde Hakk’ı seyredin.Hâsılı kimseyi incitmeyin,kimseden incinmeyin.Size dâima nasîhatim budur!..)

–Hz.Ken’an Rifâî—

(Sohbetler)

Yorum yapabilirsiniz...