Çevreci

Dükkânın ortasında küçük bir tüp vardı ve çevreyi ısıtan da bu tüptü. Adamın biri dedi k: —Biliyor musun bu tüp, şu anda oksijen… Devamı »

Çulsuz

O,şu anda işi bitik, iflâs etmiş bir müteahhitti. Son olarak aldığı sulama kanalı inşaatını bitirmiş olmasına rağmen, resmen iflâs etmişti ve elinden hiçbir şey… Devamı »

Sarhoş Ahmed

 Adı,’’Sarhoş Ahmed’’ e çıkmıştı. Köyün bu yağız delikanlısı, âilede içki içen tek kişiydi. Bugün gene yalpa vura vura eve geldi. Sanki acelesi var gibiydi; içeri… Devamı »

Sınanmak

Genç adam, gözünde büyüteci ile tezgâhının başındaydı ve saat tâmiri ile uğraşıyordu. Ama bu işi başaracağına inancı olduğu da söylenemezdi. Zîrâ her ne… Devamı »

Nohut

Dışarıdan bakınca eski, köhne fakat içi sâde ve temiz bir ahşap evde, beş kişiydiler. Üçü misâfir, ikisi evsâhibi olan bu beş kişiden dördü… Devamı »

Ne Bilsinler

Bülbül, derin bir iç çekti. Çünkü,’’geceleri neden uyanıksın?’’ diye sormuşlardı. Anlatmaya başladı: Bir gün, sevgilimi uzaktan da olsa görmek istedim ve sessizce yaklaştım.… Devamı »

Gözyaşı Farkı

Genç Kız, bahçede ağlıyordu. Başını iki dizine dayamış, hıçkırıyor ve hıçkırıklarını gizlemek ihtiyâcını da duymuyordu. Hemen yanı başında, bir sıra ısırgan otu vardı.… Devamı »

Acemi Aşık

Genç Kız, bakışlarını sevdiğinin gözlerinden ayırmaksızın, fısıldadı: —Beni yalnız bırakma! Bu, sanki fısıltı değil, alevden tor-top olmuş yanan bir oktu. Öyle ki, kor… Devamı »

Ölüm Farkı

Delikanlı, sevdiği kıza sordu: —Tut ki ölüm bizi ayırdı; beni sevmeyecek misin? —Bilemem ki! Sevmek isterim ama öldükten sonra sevsem ne olur, sevmesem… Devamı »

Şifre

Çocuk, üzgündü. Çünkü çok sevdiği kuşu hastalanmıştı. O sevimli minik hayvanı alıp kuşçuya götürdükleri zaman: —Hasta değil, yalnızlık çekiyor da ondan! Cevâbını aldılar.… Devamı »

Taşlanan Adam

Birileri, birisini taşlıyordu; berikiler, hem taşlayanlara hem de taşlanana bakıyordu. Berikilerden bir grup, taşlayanlara… bir başka grup da taşlanana acıyordu. En gaddar pazular, en sert… Devamı »

Mektup

Genç kız, zarfın üzerindeki yazıyı hemen tanıdı. Mektubu postacıdan alır almaz göğsüne bastırdı ve merdivenleri koşarak üst kata tırmandı. Odasına girdiği zaman, kalbinin şiddetle… Devamı »

İzler

—Hoş geldin. —Hoş bulduk… Buralı mısın? —Buralıyım… Doğma büyüme buralı. —Hangi mahallede oturuyorsun? —Hayranlar’da… Biz buraya geleli çok oldu. —Biraz önce buralıyım demiştin.… Devamı »

Eski Yazı

Başucunda eski ve yıpranmış çerçevesiyle bir levha vardı. Diğer pek çok eşyâ ve yazıya rağmen bu levhanın şu ihtiyar nazarında pek önemli bir yeri… Devamı »

Gül ve Çocuk

Zekî bakışlı, ele avuca sığmaz bir çocuk sabah erkenden bahçeye çıktı. Doğruca güllerin yanına varıp, sırtını erik ağacına dayayarak oturdu. Kaç zamandır zihnini… Devamı »

Cilve

Ben, seni düşünüyordum. Başımı, alnımı dizlerinin dibine koymanın hayâliyle seni dinliyordum. Sen, konuşmuyorsun ama sesini duyuyorum. Başımı, alnımı dizlerinin dibine koyamam, ama koymuşum işte… Derken kapı… Devamı »

Nişan

—Ne olur, fazla bekletme… çabuk gel! —Uzağa gitmiyorum ki! Meraklanma, hemen gelirim. Hem biliyorsun; şu kısacık ayrılık sırasında beklenen ve bekleyen farksız, öyle değil… Devamı »

Oyun

İşte sana bir hikâye, ama çocukların okuması mahzurlu bir hikâye: Güzelliği dillere destan bir dilberle, onu sevenlerden meydana gelmiş bir ordu vardı. Bu ordudan… Devamı »

Ciğer Kanı

Biraz öncesine kadar canlı ve ter ü tâze olan gonca, birden bire soluverdi. Bülbül ise, bir o yana, bir bu yana sıçrayıp, feryâdını… Devamı »

Ateş

Genç Yörük kadını, yenice uyandırdığı ateşin başında derin hülyâlara dalmıştı. Şu anda tabiatı sisli havalarda seyredilen alacalı bir güzellik gibi görüyordu. Yapılacak ne de… Devamı »