Hikmetler 22

0
268
Kubbealtı Lugatı

Her şey İlâhî irâdeye dayanır. O irâde ise hiçbir şeye dayanmaz.

*

Yoksullukların gelişi, müridlerin bayramıdır.

*

Yoksulluğun artmasıyla olacak kazançları başka ibâdetlerde bulamayabilirsin.

*

Yoksulluk, bağışların sergileridir. Eğer sana bağışlar gelmesini istiyorsan, önce fakr durumunu gerçekleştir. Çünkü ‘’Sadakalar ancak yoksullar içindir.’’(9/60)

*

Sen, kulluk vasıflarının gereğini yerine getir ki, O da kendi vasıflarıyla senin yardımına koşsun. Sen zilletini gerçekleştir ki, izzetiyle senin yardımına gelsin. Aczini ortaya koy ki, kudretiyle sana yardım etsin.Zayıflığını gerçekleştir ki,O da kuvvetiyle sana yetişsin.

*

İstikaamet sâhibi,istikaametinde kemâle ermemiş olsa bile, kerâmetle rızıklanabilir.

*

Kendi iyiliklerinden söz edip duranları, yapmış oldukları bir hatâ susturuverir. Oysa Allah’ın bağışlarından söz edenleri hiçbir hatâ susturamaz.

Yorum yapabilirsiniz...