İki Cihan Bostan İse

0
202

İki cihan zindan ise’ gerek bana bostan ola

Ayruk bana ne garn gussa çün inayet dosttan ola

Varam ol dosta kul olam hem açıluban gül olam

Hem ötüben bülbül olam durağım gülistan ola

Dost yüzünü gördü gözüm erenlere toprak yüzüm

Söz anlayana bu sözüm gerek şekeristan ola

Her davadan geçen kişi dosttan yana uçan kişi

Aşk şarabın içen kişi geh esrük geh mestan ola

Sensiz iki cihan benim zindan görünür gözüme

Senin aşkınla bilişen gerek hasu’l-has’dan ola

Aşka doyamadı özüm heksüzin söylerin sözüm

Yunus senin işbu sözün alemlere destan ola

Gussa (a) : Tasa, kaygı

Çün (f) : Gibi, çünkü

İnayet (a) : Lütuf, iyilik

Gülistan (f) : Gül bahçesi

Şekeristan (f) : Şeker kamışı tarlası

Esriik : Sarhoş

Mestan (f) : Sarhoşlar – te­kil olarak da kullanılır

Hasıı’lhas (a) : En has, özeL. Tasavvufta hakikate erenler

Heksiizin : İstemediği halde

Yorum yapabilirsiniz...