Güzel ve Asil

İçinde yaşadığı zevk çamurundan kurtulup, berrak sularda yıkanmak ve bir daha kirlenmemek üzere vicdanına ve onun zamanı aşan ebedî kanunlarına vefâlı kalmak isteyenlere… Devamı »

Hazreti Mevlana’dan

(Görünüşe kapılan, Âdem’e melekler secde etti, der durur. A zavallı revâ görür müsün ki, şu küçücük bedenden ibâret olalım?) * (Nereden gelmişiz, bilmiyor… Devamı »

Safiye Erol’dan

– Çok gezen mi bilir çok yaşayan mı? Buna kestirmeden cevap verilemez. Çok gezmek neye yarar. Afal afal dolaşıp, görüleni duygudan, düşüncede elemeyince… Devamı »

Gaziler Helvası

İslâm’ın kaba softalarına ben sataştım mı? İlişmedim bile. Öfkesi burnunda bir zümre oldukları için havadan nem kapmışlar, muhayyilemde beni tartaklamak istediler. Yetmiş iki… Devamı »

Maalesef

“Maalesef memleketin en değerli, dürüst, hamiyetli, îmanlı, münevver ve bilhassa son derece derin ve bilgili bir evlâdını, aziz ve sevgili arkadaşımız Safiye Erol’u kaybettik. Memleket, böyle muhteşem ve yerine konmaz bir âbidenin eksilişini âdeta duymadı… Umursamadı… Herhangi… Devamı »

Safiye Erol

7 Ekim, Safiye EROL’un vefâtının 47’nci yıldönümüdür. Türk çocuklarının, hakkında hiçbir bilgiye sâhip bulunmadığı, hattâ adını bile duymadıkları Dr.Safiye Erol Hanımefendi,2 Ocak 1902’de Edirne Uzunköprü’de dünyâya geldi.… Devamı »

Gençlerle 4

*BİR işi yapıp yapmamakta kararsızlığa düştüğün vakit, iki şıktan her birinin fayda ve zararlarını iyice hesapla. Faydası çok, zararı az olan şıkkı tercih… Devamı »

Hoca’ya Vefa

22 Haziran 1981’de kaybettiğimiz; Cumhuriyet devrinin değerli hat ve mûsıkî üstadlarından Kemal Batanay, vefâtının 30. yılında ESKADER tarafından yâd ediliyor. Hattat, hâfız, bestekâr ve tamburî… Devamı »

Hayırlı Kandiller

‘’Ne dünyâdan safâ bulduk ne ehlinden recâmız var Ne dergâh-ı Hudâ’dan maâda bir ilticâmız var’’ –Nef’î—

Ali Efendi

Hak âşığı, güzel insan    Yakacıklı Ali Efendi    –Ali Gülal–    Sevdiği’ne kavuştu.    Nurlar içinde yatsın  inşaallah.

Gençlerle 3

*BİR dersten öğrendiğin, bir kitabdan okuduğun fasıl ve bahisleri arkadaşlarınla ezberden müzâkere ve münâkaşa et. Bu sûretle hem zekân işler ve öğrendiğin hazm… Devamı »

Ekrem Amca

24 Nisan, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin vefat yıldönümüdür. O’nu hasret ve rahmetle anarken, sayısız hizmetinden birini paylaşmak istiyoruz: (İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Son Hattatlar nâmındaki önemli eserinde Ekrem Hakkı Ayverdi’den şöyle bahsedilmektedir:… Devamı »

Gençlerle 2

 *BİR işe başlamazdan evvel o işi, dersi, vazîfeyi, kitabı en kısa bir zamanda, en kolay ve en temiz bir sûrette nasıl yapmak, nasıl… Devamı »

Gençlerle 1

*ÇALIŞMAK için müsâit gün ve saat bekleme. Bil ki, her gün ve saat çalışmanın en müsâit zamânıdır. *ÇALIŞMAK için müsâit yer ve köşe… Devamı »

Ali Fuad Başgil

 17 Nisan, Ali Fuad Hoca’nın vefat yıldönümüdür.   Bu büyük ilim ve fikir adamımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz.   Nur içinde yatsın.  … Devamı »

Bahtiyar Vahapzade

— Mustafa Özçelik– Bahtiyar Vahapzade, Azerbaycanlı şairler arasında Türkiye’de en tanınmış olanı..Bu yüzden ben de pek çok kişi gibi onun ismini çok önceden… Devamı »

Bize Desen ki

TAKVİMLER, 8 Haziran’ı Hazret-i Peygamber’in âhırete intikal târihi olarak gösteriyor. O’nun şefaatini dileyip; O’nun ahlâkıyla ahlâklanmamız niyâzını arz ederken,şu nefis satırları(*) anlamaya çalışıyoruz:… Devamı »

Mevlit

Mevlit,”doğmak”yâhut ”doğuş” mânâsına geliyor.Bir üçüncü anlamı ise ”doğuş zamânı”demek. Daha ziyâde Peygamber Efendimiz’in dünyâya gelişini ve O’nun peygamber oluşu ile Mîrâca çıkışı gibi… Devamı »

Türkülerin Efesi Hisarlı Ahmet

Bugün Türk Halk Müziği repertuarına onlarca türkü ve oyun havası kazandıran bir türkü sevdalısı Hisarlı Ahmet’ten söz edeceğim. Yaşamından, kişiliğinden, ondan derlenen türkülerden örnekler vermeye… Devamı »

Ekrem Hakkı Ayverdi

Türk kültür tarihinin yirminci asırda yetiştirdiği abide şahsiyetlerden biri, hiç şüphesiz rahmetli Ekrem Hakkı Ayverdi’dir. Özellikle Osmanlı mimarîsini, tarihî akışı içinde ele almış… Devamı »