Küfür!

0
192

son-menzil‘’Küfrü îman,îmânı küfür yerine koymayan tam Müslüman olamaz.Yâni,’’ben’’ demekle kendimize vücûd veriyoruz;halbuki bu vücûd hakîkatte mevhum olduğu için onu var zannetmekle küfretmiş oluyoruz.Fakat mevhum olan varlığımızı atar da,o sûret perdesinin gizlediği var olan aslî hüviyetimizi görürsek,o zaman küfrü îman yerine koymuş oluruz.’’

—Sâmiha AYVERDİ—

(Son Menzil)

Yorum yapabilirsiniz...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.