Kütahyalı Bir Atabek(*)

Çoğunlukla,’’sıra dışı’’ insanlarımızı kaybettikten sonra hatırlamak gibi hoş olmayan genel alışkanlığımızı bozan… Ve bizleri,‘’vefâlı olma’’ noktasına, doğru davranma noktasına getiren bugünkü toplantıyı tertipleyen… Devamı »

Heykelkondu

Aşağıya aldığımız bu günkü şu ibretlik, eşine az rastlanır pişkinlik nişânesi haberi lütfen sonuna kadar okuyunuz: (Diyarbakır Valiliği tarafından bugün akşam saatlerinde PKK… Devamı »

Ferman

  Karamanoğlu Mehmed Bey’in 737 yıl önce yayınladığı  fermânı,her 13 Mayıs günü hatırlarız.Zâten  kendiliğimizden hatırlamasak bile,devlet ricâlinden yâhut akademik ünvanlı ‘’bilge kişiler’’(!) sâyesinde… Devamı »

Soykırım-10

Esat URAS,’’Hıstoire de Peuple Armenian) isimli J.De Morgan’ın eserinden naklen şunları yazıyor: (Hepsi papaz olan bu memleket müverrihlerinin -–yâni Ermeni târihçilerin—milletlerinin aslını Kitâb-ı… Devamı »

Oyun,Aynı Oyun!

Geçmişte yaşanan Ermeni mes’elesi bilinmeden, bugün Türkiye’mizde yaşanan Kürt mes’elesini bilmenin-anlamanın ve çözüm bulmanın imkân ve ihtimâli yoktur. Çünkü Ermeni mes’elesinin seyri, âdeta… Devamı »

Tezekten terazi

İnternet, bir mehek taşıdır bugün… Herkesin kaç ‘’dirhem’’ geldiğini, kaç paralık ‘’adam’’ olduğunu, hem de şahısların kendi rızâsıyla îlân ediverdiği bir hassas terâzidir!… Devamı »

Biz, Eskiden…

Biz, eskiden –daha düne kadar—müezzinlerimizin gırtlağını böylesine sıkmaz; onları acı acı bağırtmazdık. Çünkü onları duyabilirdik. Şimdi ise,–herhalde duymadığımızı zannediyorlar ki—bağırıyorlar! Müezzinlerimiz, eskiden –düne… Devamı »

Zelil Kıldı Bizi

Hazret-i Mevlânâ, Mesnevî-i Şerîf’inde şöyle buyurur: (Bir sofranın etrâfına yüz tâne adam oturur, yer. Fakat baş olmak isteyen iki adam, dünyâya sığamaz. Biri… Devamı »

Cüce

Hepimizin, çeşitli vesîlelerle uzaktan tanıdığı kimseler vardır; şu veya bu şekilde meşhur olan bu şahısları ‘’mükemmel’’ insanlar sınıfına sokar ve gözünüzde büyütürsünüz. Şâir,… Devamı »

Seviye

Milleti yönetmeye kalkışmış, fakat kendini idâre etmekten âciz bir sürü ‘’mahalle kabadayısı’’ ve onların ağız dalaşını haber diye bizlere ulaştıran ‘’milletten bîhaber’’ medya… Devamı »

Tarihten Bir Yaprak

Ondördüncü asırda, Ege’de yelken şişirerek Akdeniz ve Karadeniz’e taşan Türk armadasının yarattığı hârikalar o kadar şaşırtıcı idi ki; bu devrin Türk deniz harekâtı,… Devamı »

Büyük Fetih

Çocuk gözlerini ovuşturuyor. Dev, silkinmeye hazır. Yayı geren kol, sabırsızlanıyor. Ve süvâri,atını mahmuzlamak,sonra da özlediği hedefe koşmak üzere.. Bu, bir vurgun hazırlığı değildir.… Devamı »

Şeytan Bunun Neresinde

‘’Dedem koruk yedi, benim dişim kamaştı!’’ Bu atasözü,İsrail’in Allahsız çetelerince girişilen en son ve gerçek soykırımı açıklamakta âdeta bir anahtar vazîfesi görmektedir.Bugün can… Devamı »

Hayret Etme

Yüce Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyururlar: (İkiyüzlü, dünyâ adamı olur; iki dilli ateşe yakışır.) Yüce velîlerden Ahmed’er Rifâî ise bu konuda şöyle buyuruyor:(Hiçbir… Devamı »

Başı Boş

Ah şu başıboş insanoğlu! Acabâ onun kadar tehlikeli bir başka mahlûk,bir başka mikrop var mıdır dünyâda? …………………… ‘’Başbaşa’’ ve ‘’başıboş’’ kelimeleri ne kadar… Devamı »

Kendime Mektuplar 1

Anacığım! Şu anda elimde bir kitap var, onu okumakla meşgûlüm. Fakat acabâ bu kitabı yazanı sevdiğim için mi zevk ve heyecanla okuyorum; yoksa… Devamı »

Kendime Mektuplar 2

Anacığım, Bana her şeyi, evet hayatta karşılaşabileceğim her şeyi öğrettiğini sanıyordum. Ne var ki işte, hiç ummadığım bir zamanda hiç beklemediğim bir şeyle… Devamı »

Kendime Mektuplar 3

Şu, durmadan konuşan, neş’eli, şen şakrak adam var ya… Onunki aslında şaşırtmaca! O,aslında âhını feryâdını şaka tülbendine sarmış; başını, bir bez parçasıyla sıkarak… Devamı »

Kendime Mektuplar 4

Dinlenebildiğim, huzur bulduğum tek çatı altı, burası! Burası bir mâbet kadar serin, ılık, huzur verici. En ateşli zamanlarımda burada serinlerim ben. En şiddetli… Devamı »

Kendime Mektuplar 5

Hasret, aslında ruhların özleyişidir… Bâzen baş gözünden yaş olur ortaya çıkar, bâzen de dudaklardan dökülür ‘’ah’’ diye nidâ olarak dışa taşar. Öyle sanıyorum… Devamı »